Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Lisbeth Larsson

Professor emeritus i litteraturvetenskap med genusvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet.

Avslutade projekt

Pågående projekt

 • En biografi om Tora Dahl
 • Om män i svenska kvinnors självbiografier

Böcker

 • 2019 Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv, red, Bonniers
 • 2017 Walking Virginia Woolf’s London: An Investigation in Literary Geography, Palgrave Macmillian
 • 2017 Hundrade och en Göteborgskvinnor, Landsarkivet, Göteborg
 • 2015 Mycket min David Sprengel: Anna Brantings brev till David Sprengel, inl o red
 • 2013 Höstens böcker: litterära förhandlingar, Makadam, tillsammans med Torbjörn Forslid, Jon Helgasson, Christian Lenemark och Ann Steiner
 • 2013 Promenader i Virginia Woolfs London, Atlantis
 • 2008 Hennes döda kropp. Om Victoria Benedictssons arkiv och författarskap, Svante Weylers förlag
 • 2004 Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, inl o red tills m Kim Salomon och Håkan Arvidsson, Nordic Academic Press
 • 2001 Sanning och konsekvens. Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna, Norstedts
 • 1997 feminismer, red. Studentlitteratur
 • 1996, ny utökad upplaga 2016, Kvinnopolitiska nyckeltexter, red tills m Johanna Esseveld, Studentlitteratur
 • 1991 Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige. Bibliografisk förteckning 1650-
 • 1989, tills m Eva Hættner och Christina Sjöblad, Lunds University Press
 • 1989 En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress, (diss) Symposion

Urval av artiklar

 • 2016 ”De sanna berättelsernas återkomst och förvandlingar” , uppdatering av Nordisk kvinnolitteraturhistoria.
 • 2015 ”Själv/bio/grafiska läsanvisningar: Selma Lagerlöfs Mårbacka- och Löwensköldsserie”, i Jag är den jag är: Från bekännelser till bloggar, red Boel Hackman & Maria Wahlström, Ellerström
 • 2012 ”Om värdet av att läsa skönlitteratur”, i Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi, SOU 2012:10
 • 2010 ”Självbiografi, autofiktion, testimony, lifewriting”, Tidskrift för Genusvetenskap nr 4
 • 2010 “Människoätaren”, i Om Strindberg, red Lena Einhorn, Bonniers
 • 2009 ”Reading as a Woman, Read as a Woman”, The Cambridge Handbook of Literacy, ed David R. Olson and Nancy Torrance, Cambridge UP
 • 2008 ”Den tabte utopi. Victoria Benedictsson, Axel Lundegård og det moderne gennembruds fortælling om kvinden”, i Hvad de andre ikke fortæller: Livet som indsats i og efter det moderne gennembrud, red Jon Helt Haarder, Odense, Syddansk Universitetsforlag
 • 2007 ”Biografins återkomster”, Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre, red Henrik Rosengren, Johan Östling, Lund, Sekel Bokförlag
 • 2003 ”Compulsory Happy Endings. Virginia Woolfs Ett eget rum i feministisk teori”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/2003
 • 2000 ”Suzanne Brøgger”, Danska digtere i det 20.århundrede III. Fra Kirsten Thorup til Christina Hesselholdt, red A.M Mai, Gads forlag
 • 1997 “Feministisk litteraturkritik i förvandling”, Litteraturvetenskap - en inledning, red Staffan Bergsten, Studentlitteratur
 • 1996 "Att skriva sitt jag i världen. Svenska kvinnors självbiografier", Vida världen. Nordisk kvinnolitteraturhistoria III, red Elisabeth Møller-Jensen, Höganäs 1996
 • 1996 "En författare blir till. Om Tora Dahl", Vida världen. Nordisk kvinnolitteraturhistoria III, red Elisabeth Møller-Jensen, Höganäs  
 • 1994 ”Lace and the Limits of Reading”, Cultural Studies, 8/2 May 1994, ed. Lawrence Grossberg
 • 1991 ”Trender i svensk veckopress”, i Veckopressbranschens struktur och ekonomi, red.  Karl Erik Gustafsson, Gbg  
 • 1991 ”Bortom moderniteten. Det tredje kontraktet i Gösta Berlings saga”, Ord & Bild 4/1991