Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vad är Kritiska studier?

Kritiska studier är ett masterprogram i avancerade humanvetenskapliga studier, där du tar examen i ämnesområdena idéhistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier.

Vad ingår i programmet?

Kurser med fokus på humanioras historia, framtid, begränsningar och möjligheter, liksom kurser om och i det kritiska tänkandets praktik och andra humanistiska kompetenser. Du läser också ämnesspecifika kurser på avancerad nivå inom ditt huvudämne: idéhistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier.

Ett gemensamt nav i programmet är Seminariet för kritiska studier – ett löpande samtal om det kritiska tänkandets betydelse och funktion i samhället, med inbjudna gäster verksamma inom forskning, konstnärlig verksamhet och intellektuell offentlighet. Under programmets andra år finns möjlighet att förlägga en termins studier utomlands, välja en kurs med fältarbete eller göra praktik.

Vilka möjligheter finns att själv utforma sin utbildning?

Samtidigt som Kritiska studier erbjuder en väl sammanhållen studiesocial miljö tack vare gemensamma kurser och seminarier, är programmet formgett för att du i hög grad ska kunna skräddarsy din utbildning.

Förutom valet av ämnesområde är en stor del av kurserna valbara: du kan tillbringa en termin på valfri praktikplats – även utomlands, du kan påverka seminariernas innehåll och vilka gästlärare som bjuds in, du har stor frihet att själv utforma din masteruppsats.

Vilket slags arbete leder Kritiska studier till?

Du utbildar dig till ett arbete där dina redskap är kritisk analysförmåga, avancerade skriftliga färdigheter, teoretisk skärpa och förmåga att jämka mellan och värdera olika perspektiv, informationstyper, yttranden, samt kulturella och samhälleliga praktiker. Därtill kommer du att besitta en fördjupad kultur- och idéhistorisk bildning.

Det är centrala egenskaper inte minst inom kultur- och mediesektorn, på redaktioner, förlag, olika former av förvaltning och andra platser som inbegriper tänkande och skrivande. Kritiska studier ger också behörighet till forskarutbildning inom valt huvudområde.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap eller teaterstudier, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Dessa sökande kan efter urval 1 komma att kontaktas av programkoordinator och ombedas att sända in sitt kandidatexamensarbete (eller motsvarande) för en individuell kvalitetsbedömning. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga.

Viktigt att tänka på för dig som vill läsa Kritiska studier!

Alla med en kandidatexamen om 180 hp inklusive ett självständigt arbete om 15 hp är behöriga att söka.

Kritiska studier är ett program som ges på helfart dagtid. Det betyder att du förväntas kunna delta i undervisning vid 2–4 tillfällen per vecka och lägga i genomsnitt 40 timmar i veckan på dina studier. Du som förvärvsarbetar parallellt och är intresserad av de kurser som ges inom programmet bör i stället läsa dessa fristående, de ges i allmänhet på halvfart.

Du som redan läst kurser motsvarande mer än en termin av programmet bör heller inte söka hela programmet, utan istället ta återstående kurser i en magister- eller masterexamen. Kontakta gärna programansvarig eller någon av studievägledarna om du är osäker!

Programmet Kritiska studier startar varje hösttermin.

Sök via antagning.se!