Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Fortbildning för lärare

Vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion erbjuds en rad olika kurser som kan läsas av dig som vill fortbilda dig eller utveckla din kompetens inom våra ämnesområden.

Många kurser ges på halvfart antingen på kvällstid eller som nätbaserade kurser. Dessa kan vara särskilt lämpade för dig som vill fortbilda dig vid sidan av arbetet.

Vi erbjuder kompetensutveckling i form av kortare kurser på kvällstid för yrkesverksamma lärare:

Kurserna utgår från er skolverksamhet. Vi läser aktuell forskning och prövar olika metodmodeller för att ge er möjlighet att utveckla undervisningen i litteratur.

De olika kurserna kan läsas separat och i vilken ordning som helst. Studietakten är 20 %. Kurserna ges kvällstid, en kurs per termin enligt rullande schema nedan.

HT20 LV0030 Poesi & film i undervisningen
VT21 LV0010 Varför läsa litteratur? Skönlitteratur som kunskapsform
HT21 LV0020 Litteratursamtal och litteratururval i undervisningen
VT22 LV0030 Poesi & film i undervisningen

Fristående kurser på halvfart

Nedan listas de kurser som ges på halvfart kvällstid eller som nätbaserade kurser.

Litteraturvetenskap

Grundnivå

LV0010: Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform, 5 hp

LV0020: Litteratursamtal och litteratururval i undervisning, 5 hp

LV0030: Poesi och film i undervisningen, 5 hp

LV1150: Litterära klassiker genom tiderna, 15 hp

LV1120: Litteratur för barn och ungdom, 15 hp

LV1160: Litteratur och intersektionalitet

LV1121: Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp

Avancerad nivå

LV2150: Fiktion för unga, 7,5 hp

Ämnesfördjupning (läskurser):

LV2220: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 1
LV2230: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 2
LV2240: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 3
LV2250: Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 4

I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt. Kursen examineras enligt överenskommelse med den ansvariga läraren.

Alla läskurser (ämnesfördjupning) inom litteraturvetenskap finns listade här. Lämplig läskurs för lärare är till exempel Ämnesdidaktik med litteraturvetenskapliga perspektiv.

Idé- och lärdomshistoria

Grundnivå

IL1101: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, 15 hp

IL1102: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2, 15 hp

IL1108: Estetikens idéhistoria, grundkurs, 15 hp

IL1107: Politisk idéhistoria, grundkurs, 15 hp

IL1105: Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp

Religionsvetenskap och teologi

Grundnivå

RKT115: Kulturmöten och Mellanösterns religioner, 15 hp

RKT110: Religionsvetenskap, grundkurs, 30 hp

RKT120: Religion, våld och terror, 15 hp

RKT111: Teologi grundkurs, 30 hp

RT1321: Levd religion 7,5 hp

RT1322: Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp

RT1342: Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp

Avancerad nivå

Bland kurserna på avancerad nivå inom religionsvetenskap och teologi finns många som lämpar sig väl som fortbildning.