Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Eva Lilja

FD, professor emerita i litteraturvetenskap.

Pågående forskning

 • En kognitiv teori för rytmisering av modernistisk fri vers

Böcker

 • Rhythm in Modernist Poetry. An Essay in Cognitive Versification Studies.  [2021]
 • Poesiens rytmik. En essä om form och betydelse. Fria seminariet för Litterär kritik. Linderöd, Ariel, 2014
 • Svensk Verslära. Utg. av Svenska Akademien. Stockholm, Norstedts Akademiska, 2008
 • Svensk Metrik. Utg. av Svenska Akademien. Stockholm, Norstedts Akademiska, 2006
 • Metrikens termer. Samnordisk thesaurus. Av Eva Lilja & Peder Skyum-Nielsen. I samarb med Hanne Lauvstad och Centrum för metriska studier. Göteborg, 2000 (Skrifter utg av Centrum för Metriska studier. 12)
 • Dikters ljudbild. Om betydelse i vers. I Bidrag till en nordisk metrik. Vol I. Av Eva Lilja och Marianne Nordman. Göteborg, 1999. (Skrifter utg av Centrum för Metriska studier. 9)
 • Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi. Göteborg, Daidalos, 1991
 • Studier i svensk fri vers. Den fria versen hos Vilhelm Ekelund och Edith Södergran. Diss. Göteborg, 1981

Artiklar i urval

 • Ironi, eller? Kring några dikter I Anna Rydstedts Presensbarn. I In I ordens domäner. Anna Rydstedts liv och diktning. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2020. (Konferenser. 102) S. 88-102
 • Framåtriktning i musiktext och bild – Ingela Strandberg och Gunnar Wærness. I Nye posisoner i poplyrikken. Red. Hadle Oftedal Andersen & Claus K. Madsen. Bergen, 2019 (Modernisme i nordisk lyrikk. 11)
 • Hopsch, Lena, & Lilja, Eva (2017), Embodied Rhythm in Space & Time. A poem and a sculpture. In Style 51(2017):4. Penn State University Press, University Park, PA
 • Röda spindlar i rymden. Elsa Graves vaggvisor. I Fjorton röster om Elsa Grave. Red. Kristina Hallind, Eva Lilja, Anna Wieslander & Anna Pia Åhslund. Lund, Ellerström, 2017
 • Elsa Grave i liv och dikter. I Fjorton röster om Elsa Grave. Red. Eva Lilja. Lund, Ellerström, 2017
 •  Att berätta på dikt - narrativ hos Aase Berg och Gunnar Wærness. I Långa dikter. Berättelse, experiment, politik. Bergen, Alvheim & Eide, 2016 (NorMod)
 • Stå stilla eller gå. Anna Rydstedts ”Töåker”. I Tjugo röster om Anna Rydstedt. Red. av Ingegerd Blomstrand. Lund, Ellerström, 2016
 • Öyvind Fahlström’s Bord. Visual devices in Poetry. In Studia Metrica et Poetica. Tartu 2016
 • Moderskapets komplikationer. I Kjönnskrift/Könskrift/Könskrift. Red. Hadle Oftedal Andersen & Johan Alfredsson. Bergen, 2015. (Modernismen i Nordisk lyrikk. 7)
 • Med huckle och sidenkjol försedd. Abela Gulbransson i Västkustens väckelser. I Änka, fränka, fröken, fru – förr och nu i Varberg. Av Yvonne Elwing … Utg. av Hembygdföreningen Gamla Varberg. Halmstad, 2013
 • Ultraljud och betydelse. I Diktet utenfor diktsamlingen. Red. Stefan Kjerkegaard & Unni Langås.Bergen, Alvheim & Eide, 2013. (Modernisme i nordisk lyrikk. 6)
 • Rhythm and Balance in Sculpture and Poetry. By Lena Hopsch & Eva Lilja. In Off Beat. Pluralizing Rhythm. Ed. Jan Hein Hoogstad & Birgitte Stougaard Pedersen. Amsterdam & New York, Rodopi, 2013. P. 103-122
 • Rytm och betydelse. En analys av Ingemar Gustafsons diktsvit “Förföljd av Mitten”. I Samlaren 133(2012), tr. 2013. S. 242-264
 • Some Aspects of Poetic Rhythm. An essay in Cognitive Metrics. In Sign System Studies.40(1/2). Ed. Mihail Lotman. Tartu, 2012. P. 52-64
 • Principles of Rhythm. Temporal and Spatial Aspects. Av Eva Lilja & Lena Hopsch. I Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Ed. by Jens Arvidson … Lund, Intermedia Studies Press, 2007. S. 361-76.
 • Den besynnerliga metern. I Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. S. 431-439. Stockholm/Stehag, 2007
 • Embedded Meaning of Free Verse Types. With an Example from the Introduction of T.S. Eliot’s ”Ash-Wednesday” in Sweden. In Stylistics and Social Cognition. PALA 25. Ed by Lesley Jeffries … Amsterdam & New York, 2007. P.153-164
 • The Staves of Alliteration and the Prominences of 'Knittel'. A Contribution to the Problem of the Scandinavian Four Beat Line. Jahrbuch für Internationale Germanistik, XXXV:1, Hrsg. Piergiuseppe Scardigli. Bern, 2003