Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Forskning pågår! 2020-10-28

Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn. Få en inblick i den senaste forskningen inom just ditt område och möjlighet att träffa andra inom samma fält. Du väljer själv bland seminarier inom olika områden och formar på så sätt din egen utbildningsdag.

Program Forskning pågår 28 oktober 2020

Sista datum för konferensen har passerat. Du som har anmält dig kommer att få en länk till konferenssidan skickad till din e-postadress, senast dagen innan konferensen.

OBS! Konferensen sker i realtid, dvs inget inspelat material kommer att finnas kvar i efterhand. 

Tid

Programpunkt
09:00-09:10

Välkommen och inledning

 

09:15-10:00

Keynote 1

Skola i normer - att få syn på hur normer blir till, förändras och får betydelse i förskolans, fritidshemmets och grundskolans vardag

Föreläsare: Eva Reimers     

Läs mer längre ned på sidan        

10:00-10:30 Paus
10:30-11:15 Valbara sessioner 1
11:25-12:10

Keynote 2

Lärarna i massmedia och opinion

Föreläsare: Sverker Lindblad, Caroline Runesdotter och Gun-Britt Wärvik

Läs mer längre ned på sidan 

12:10-13:10

Lunchpaus

13:10-13:55 Valbara sessioner 2
14:05-14:50

Keynote 3

Fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen: Skolan som hälsofrämjande arena för att stärka barn och ungas hälsa och välbefinnande

Föreläsare: Andreas Fröberg

Läs mer längre ned på sidan 

Keynote 1

Tid: 09:15-10:00

Skola i normer - att få syn på hur normer blir till, förändras och får betydelse i förskolans, fritidshemmets och grundskolans vardag

Genom föreställningar om vad som är normalt upprättas gränser mellan människor där somliga kommer att förstås som normala medan andra förstås som avvikande, som "dom andra". Föredraget belyser en rad aspekter av hur olika normer verkar och ges betydelse i utbildningssammanhang. Det handlar om normer om genus, ålder, sexualitet, rasifiering och klass, men också funktionsnormer, nyliberalism, religion och nationalism. Syftet är att ge en introduktion i hur vi i skolan kan få syn på och bråka med normer för att skapa största möjliga delaktighet.

Föreläsare:

Eva Reimers, inst för didaktik och pedagogisk profession

Keynote 2

Tid: 11:25-12:10

Lärarna i massmedia och opinion

Skolan har länge varit en av de största samhällsfrågorna. Satsningar på skola, vård och omsorg har länge toppat partiernas löften inför riksdagsvalen. Trots politikers utfästelser och medialt intresse har de problem som skolan uppvisar inte förändrats och skolans tillstånd har framförallt förknippats med resultaten i internationella kunskapsmätningar. Vi har undersökt hur lärarna framträder i medias hantering av skolans resultat sedan millennieskiftet. Vi har kunnat se en kombination av skuldbeläggande och osynliggörande. Trots att lärarna framställs som avgörande för skolans resultat har få försök att skildra lärarnas arbetsvillkor gjorts.

Vi vill med den här studien visa hur lärarna framställs i massmedia och vad det kan ha för konsekvenser för satsningar på skolan.
Vi kommer att knyta detta till hur svenska folket ser på skolpolitiken, skolan och lärarna genom analyser av opinionsundersökningar från 1986 och fram till den senaste undersökningen. Givet den bild som massmedia presenterar blir de resultat vi lägger fram något överraskande.

Föreläsare:

Sverker Lindblad, Caroline Runesdotter och Gun-Britt Wärvik, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Keynote 3

Tid: 14:05-14:50

Fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen: Skolan som en arena för att stärka barn och ungas hälsa och välbefinnande

Fysisk aktivitet är betydelsefullt för barn och ungas hälsa och välbefinnande. Forskning visar dock att långt från alla barn och unga når rekommendationen om fysisk aktivitet. Mot bakgrund av detta har skolan identifierats som en arena för att främja fysisk aktivitet och stärka barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Under föreläsningen diskuteras fysisk aktivitet utifrån ett flertal perspektiv, såsom teoretiskt ramverk, hälsoeffekter och rekommendationer, samt möjligheter för pedagoger, lärare och skolpersonal att strategiskt arbeta för att främja fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. 

Föreläsare:

Andreas Fröberg, institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta oss i konferensgruppen via e-post: ufkonferens@ped.gu.se 

Kontaktpersoner

Annika Lilja
institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Annica Strandh Johansson,
institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Birgitta Roos Haraldsson,
institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Anette Olin,
institutionen för pedagogik och specialpedagogik