Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvård

Bild
Länkstig

Välkommen till institutionen för kulturvård. Vår forskning och utbildning spänner över ett brett fält av frågor kring hur kan vi identifiera och analysera kulturarvets värden. Hur ska vi vårda och ta tillvara föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar? Hur kan vi värdera och prioritera? Genom kunskap om det förflutna kan vi förstå och utveckla vår samtid.

Institutionen bedriver verksamhet på två orter, Göteborg och Mariestad. I Göteborg utbildas konservatorer och bebyggelseantikvarier. I Mariestad ges utbildningar med inriktning mot bygghantverk, trädgårdshantverk och landskapsvård.