Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll inom slöjd och kulturhantverk och möjlighet att bidra till bevarandet av det traditionella kulturhantverket. Du lär dig, både teoretiskt och praktiskt, om olika material, slöjdtekniker och traditionellt kulturhantverk. Programmet startar inte hösten 2021.

Utbildningens innehåll

Undervisningen är varierande och består av föreläsningar, olika typer av handledda moment, workshops, studiebesök/exkursioner, seminarier och projektarbeten. Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagda delar där du får möjlighet att bekanta dig med arbetslivets olika möjligheter och skapa kontakter.

I de teoretiska kurserna studerar du slöjd och kulturhantverk ur en rad olika perspektiv; som näring, som materiell kultur, som ett uttryck för handlingsburen kunskap, som kulturarv och kulturhistoria. Kursen ledarskap och projektledning ger dig kunskaper i hur man leder och arbetar i projekt. Kurserna i marknadsföring, företagsekonomi och entreprenörskap ger dig redskapen att kunna utveckla egna verksamheter och starta företag.  

Kurslitteratur på engelska förekommer. Programmet ges i Göteborg, med vissa moment förlagda till Institutionen för kulturvård i Mariestad.

Examen
Programmet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk leder till en kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd 

Arbetsområden

Efter utbildningen kan du jobba som hemslöjdskonsulent/slöjdkonsulent eller utvecklare, främst inom offentlig verksamhet. Du kan också jobba som projektledare i olika pedagogiska projekt eller utställningsprojekt i kommunal, regional eller föreningsverksamhet. Några tidigare studenter har startat egna företag bland annat för att kunna arbeta med workshopverksamhet.  Vanligt är att hemslöjdskonsultentens arbete är inriktat antingen mot textil slöjd eller mot hård slöjd. Man kan också inrikta sig mot exempelvis barn och unga eller näringsfrågor.

Tidigare studenter jobbar idag med:

  • Kursverksamhet
  • Entreprenörskap
  • Konsultuppdrag
  • Utveckling inom hemslöjd
  • Utveckling inom slöjd och konsthantverk
  • Projektledare
  • Utställningsproduktion