Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Gruppbild utomhus deltagare i SUMCULA
Länkstig

Erasmus+ Strategiskt Partnerskap: Hållbar förvaltning av kulturlandskap (SUMCULA)

Institutionen för kulturvård var 2017 till 2021 projektledare för ERASMUS+-projektet Hållbar förvaltning av kulturlandskap (SUMCULA). Syftet med projektet var att förbättra den samhälleliga kunskapen kring utveckling och förvaltning av kulturlandskap, genom att ta fram ramar för mastersutbildningar inom kulturlandskapsstudier och regional utveckling.

Cirka hundra fallstudier genomfördes i projektet, som behandlar olika aspekter av integrerade tillvägagångssätt för landskap och hållbar utveckling. Fallstudierna är, tillsammans med redaktionella texter och programvara för beslutsstöd för markanvändning, en del av den kunskapsbank som projektet resulterat i.

Projektet kommer att integreras inom ramen för The European Ecocycles Society (EES). Därmed kommer resurser i form av kursplaner och fallstudier att vara tillgängliga för utbildningsverksamhet på mastersnivå. För studenter på mastersprogrammet i kulturvård kommer det att innebära ökade möjligheter till specifika fördjupningsinriktningar i kulturlandskapsfrågor, liksom möjligheter för institutionens lärare att delta i kursutveckling och kursgenomförande vid andra lärosäten. Samtidigt kan institutionen för kulturvård få möjligheter att utveckla och ge kurser tillsammans med kollegor från nätverket.

En principiell struktur för ämnen, ämneskomponenter och kursmoment som bör ingå i kommande utvecklingar av mastersprogram bland projektpartnerna, har formulerats. Inledningsvis kommer ett fullt utvecklat mastersprogram att lanseras av Universitetet i Palermo, där projektpartnerna kommer att kunna bidra med föreläsningar och kurskomponenter.

Mer information:

Projektet finns presenterat på EU:s webb: Sustainable Management of Cultural Landscapes

Genom EES har alla fallstudier varit eller kommer att vara öppet tillgängliga genom tidskriften Ecocycles