Göteborgs universitet
Länkstig

Vid nödsituation

Vid nödsituation, kontakta 112 och informera sedan krisledningsgruppen (nedan).

Vid nödsituation

  • Ring 112 och begär: Ambulans / Brandkår / Läkare / Polis
  • Uppge ditt namn och att du befinner dig på Kristineberg Center (f.d. Kristinebergs marina forskningsstation)
  • Informera någon ur krisledningsgruppen

Brand

Du har skyldighet att informera dig om var nödutgångar och brandsläckare finns. Anslag finns uppsatta i samtliga korridorer samt i kursbyggnaderna. Vid eldning i förläggningarnas öppna spisar måste spjällen öppnas och fläkten sättas igång. Rökförbud gäller i alla byggnader.

Om brand utbryter

RÄDDA först dem som är i uppenbar fara.

VARNA övriga som kan hotas av branden.

LARMA ring 112 eller tryck på någon av brandlarmsknapparna. Se utrymningsplanerna.

MEDDELA KORTFATTAT

  • var det brinner
  • om det finns instängda människor
  • vem som ringer

SLÄCK branden om du kan

BRANDSLÄCKARE brandsläckare (pulver) och brandposter (vatten) finns i byggnaden

UPPSAMLINGSPLATS vid flaggstången mellan Mässen och Stenbyggnaden

FÖRBANDSLÅDA förbandsmaterial finns centralt i varje byggnad

HJÄRTSTARTARE vid receptionen, till vänster om huvudingången.

VID LARM kontakta Akademiska Hus 010-5572400.

Fastighetsfel

Vid fel på fastigheten eller i fastighetens försörjningssystem kontakta Akademiska Hus, 010-5572400.

Tappad nyckel

Om du skulle råka låsa in eller tappa din rumsnyckel/passerkort, kontakta receptionen under kontorstid.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen har i uppgift att leda och samordna verksamheten vid allvarliga olyckor, brand eller andra större störningar i verksamheten. Räddningstjänsten har alltid överordnat ansvar vid större olyckor. Krisledningsgruppen kontaktas via:

Under kontorstid: Receptionen, 031-786 95 00

Utanför kontorstid: Linus Hammar, föreståndare, 031-786 95 25

Vid uteblivet svar: jourhavande tjänsteman på Göteborgs universitet