Göteborgs universitet
Bild
En bärbar dator på ett labb
Foto: Anna-Lena Lundqvist

IT

På Kristineberg Center finns trådlösa nätverk, skrivare liksom videokonferensutrustning och andra system för resfria möten.

Regler och support

Göteborgs universitets IT-resurser ägs av universitetet. De är avsedda att användas i och för universitetets verksamhet: forskning, undervisning och samverkan. Resurserna får inte tas i anspråk för ändamål genom vilka universitetets namn, anseende och goda rykte kan skadas.

Med IT-resurser avses datorer, mobiltelefoner, surfplattor, programvaror, programvarulicenser, kommunikationsnät och all annan kringutrustning som nyttjas i samband med kommunikation och hantering av information i digital form.

Regler för användning av Göteborgs universitets IT-resurser (pdf)

Support och felanmälan, IT

Trådlöst nät

Göteborgs universitet använder sig av det kypterade nätverket eduroam (EDUcation ROAMing) som är ett globalt samarbete där universitet och högskolor ger varandra tillgång till sina trådlösa nätverk. För att kunna ansluta till eduroam behöver man ett användarkonto (från en medlemsorganisation, t.ex. universitet). Datorn måste också konfigureras med en klient och rätt inställningar. Detaljerna i konfigurationen ser olika ut beroende på den utrustning som används av användarens ”hemuniversitet”. Kontakta därför ditt universitets lokala IT-support för frågor om och hjälp med konfigurationen.

Tillfälliga gäster som behöver tillgång till trådlöst nät kan få ett tidsbegränsat gästkonto för eduroam. Kontakta receptionen för mer information.

Det finns även ett okrypterat nätverk Göteborgs universitet. Detta ska endast användas i det fall du av tekniska skäl inte kan använda eduroam.

Skrivare

För studenter, forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet
Utskrifts- och kopieringstjänsten GUprint – kopplat till GU-kortet – används av studenter och av forskare och andra anställda.

För gäster som inte kommer från Göteborgs universitet
Det går att få ett gäst-login i Receptionen, för att skriva ut från datorerna i datorsalen.

Instruktioner för att skriva ut, samt inloggningsuppgifter kan hämtas ut i Receptionen.

Skrivarvärd: Petra Papinoja

Resfria möten

Videokonferensutrustning, vid biblioteket på andra våningen i stenbyggnaden, bokas i receptionen.

Mer information om olika system för resfria möten vid Göteborgs universitet.