Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
En forskare vid akvarier med ålgräs
Förhållandena för forskning är utmärkta på Kristineberg
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Forskning

Kristineberg marina forskningsstation erbjuder goda möjligheter för forskare, både de som arbetar här året runt och de som gästar under kortare tid. Båda grupperna är värdefulla och berikar varandra, den förra genom att stå för kontinuitet, utgöra attraktionskraft för gästforskare och bidra till förnyelse av infrastrukturen. Gästforskare berikar genom att tillföra ny kunskap, nya metoder och idéer.

Många forskare vid Kristineberg tillhör Institutionen för biologi och miljövetenskap och Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet. Även forskare vid andra institutioner vid Göteborgs universitet och andra universitet är användare av Kristineberg. Andelen forskare från andra länder är hög.

Du kan söka finansiering från Centrum för hav och samhälle för skrivarstugor där du samlar en grupp havsforskare för att skriva ihop transdiciplinära (mellan fakulteter) ansökningar till t.ex. BONUS eller Formas. Centrum för hav och samhälle står för faktiska kostnader för boende och mat (ej alkohol).

Fasta forskare vid Kristineberg

Nedanstående forskare och annan personal tillhör andra institutioner, men arbetar åtminstone halvårsvis vid Kristineberg. Projekt och kontaktuppgifter beskrivs närmare på respektive institutions webbplats. 

Baden Susanne Pihl, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 27
Berggren Matz, Marina vetenskaper, 031-786 95 28
Brandt Josef, Marina vetenskaper, 031-786 48 65

Deyanova Diana, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 09
Dupont Sam, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 31

Gallego Julian, Marina vetenskaper
Granberg Maria, IVL, 010-788 65 81
Gröndahl Fredrik, KTH, 08-790 61 58
Gullström Martin, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 44
Gunnäs Anne, Lysekil, 072-145 45 96

Hassellöv Martin, Marina vetenskaper, 031-786 90 50

Infantes Oanes Eduardo, Marina vetenskaper, 031-786 00 00

Krång Anna Sara, IVL, 010-788 69 12

Magnusson Kerstin, IVL, 010-788 69 07
Mattsson Karin, Marina vetenskaper

Ramesh Kirti, Biologi och miljövetenskap,

Schagerström Ellen, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 27
Strand Åsa, IVL, 010-788 66 05
Svanberg Linda, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 30
Svärd Marie, Hav och Samhälle, 0733-46 75 34

Tiselius Peter, Biologi och miljövetenskap, 031-786 95 39

Wrange Anna-Lisa, IVL, 010-788 67 04

KVA-fonden

Göteborgs universitet har årligen delat ut finansiellt stöd för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har handlagt ansökningarna, beslutat om tilldelning och betalar ut medlen.

Det kom in 50 ansökningar för år 2020. Nedanstående 16 projekt har beviljats stöd från KVA-fonden 2020. På grund av många sökande och begränsad finansiering beviljas projekten tillgång till infrastrukturen, mat och boende på stationen samt resekostnader upp till 10 000 kronor. Inga övriga kostnader godkänns.

När Kungliga Vetenskapsakademien sålde fastigheten Kristineberg till Akademiska Hus, fonderades 30 miljoner kronor att dela ut under ca 10 år. Medlen är nu slut och KVA-fonden upphör.

Forskare, projektnamn

Sam Dupont, Advanced Training: Best Practices in Ocean Acidification Research

Bela H Buck, Parasites in Blue Mussels

Pedro Martinez, Xenoturbella, the general internal anatomy as revealed by Synchrotron microtomography

Carrie J Byron, Bivalve nutritional analysis

Detlev Arendt, Marine Model Organisms in Evolution & Development (MAMED) -Practical Course in Evolutionary Developmental Biology and Neurobiology of Marine Larvae

Rodrigo Riera, Biodiversity implications of habitat fragmentation in Zostera marina meadows: Implications for conservation and restoration

Hugo De Boer, DEST Basics of Taxonomy

Leon Green, Underwater documentation techniques for scientific divers 2020

Alessa Carini, Ocean acidification and mussel larval shell matrix proteins

Sebastiaan Swart, Swedish International training on ocean Gliders (SING)

Henrik Aronsson, Can plants follow in jesus steps and walk on water?

Ferdinand Marlétas, Brittle star genomics

Anna Wåhlin, Second International Eurofleets+ course on AUVs as research tools

Giannina Hattich, The importance of genetic diversity and small-scale environmental variability in shaping key coastal ecosystems

Hugo De Boer, ForBio, STI and GGBC: Theory and Design of Taxonomic Research

Mats Lindegarth, Writing workshop on sustainable aquaculture using extractive species in rural areas

Kontakt vid marina infrastrukturen