Göteborgs universitet
Länkstig

Fältutrustning

Här beskriver vi utrustning som används på grunt vatten och från land, liksom från småbåt. Fältutrustning ombord på våra fartyg beskrivs under respektive fartyg.

På Kristineberg finns:

  • 1 handtrål med trålbord
  • 1 landvad (särskild lagstiftning gäller vid fångst av fisk)
  • 1 snurpvad
  • 6 vattenkikare
  • ca 25 vadarbyxor
  • ca 20 skafthåvar av olika slag
  • 1 st 0,5 mfallfälla
  • 1 st 1 mfallfälla

Bra att veta

Vid arbete och studier i och nära vatten ska man ha utrustning för att kunna skapa positiv flytkraft. Detta innebär att flytväst alltid ska användas i småbåt och när man arbetar med vadarbyxor i vattnet. Man ska även bära flytväst om arbete utförs vid klippa eller strand där det finns risk att trilla i och hamna på djupt vatten.