Göteborgs universitet

För skolan

På Kristineberg Center erbjuder vi guidad visning, fartygsexkursioner, algprovning och tångvandring. Vi har också vissa möjligheter till prao och praktik för enstaka elever.

Guidad visning

På Kristineberg är det aktivitet året om, och vi välkomnar skolklasser för en rundtur och visning av den forskningsverksamhet som bedrivs av såväl fast personal som gästforskare från hela världen. Visningen utgår från den besökande gruppens förkunskaper och intressen. Ambitionen är att främst visa pågående och aktuell forskning, liksom mycket av den specialutrustning som forskare på Kristineberg använder.

Man kan även boka fika eller lunch i samband med sin visning. Vi erbjuder visningarna vardagar dagtid, men efter överenskommelse kan vi även ta emot grupper under kvällar och helger.

Visningen tar ca 1,5 h.

Pris för guidad visning

Vardag dagtid: 1 500 kr (exkl. 25 % moms) per grupp upp till 20 personer, därefter 75 kr per person

Fartygsexkursion

Året runt finns vissa möjligheter för besökande skolklasser att göra en fartygsexkursion från Kristineberg. Gruppen är maximerad till 12 personer.

Exkursion med forskningsfartyget Oscar von Sydow kan innehålla olika moment. Deltagarna kan få upptäcka skiktning av vattenmassan genom att mäta salthalt och temperatur på olika djup. Med siktdjupsskiva mäter man vattnets grumlighet, som är ett grovt mått på tätheten plankton i vattnet. Gruppen kan också få ta vattenprover med hjälp av vattenhämtare och samla in växt- och djurplankton med olika håvar.

Turen tar ca 2 h.

Pris för fartygsexkursion med marinbiologisk guide

Vardag dagtid: 1 600 kr/h (exkl. 25 % moms).

Algprovning

Vi dukar upp en buffé av rätter med alger och tång för provsmakning. Guiden berättar om rätterna och algodling

Provningen tar ca 1,5 h.

Pris för algprovning

2 000 kr (exkl. 25 % moms)

Tångvandring

Vi drar på gummistövlar/vadare och traskar ner till vattenbrynet i Bökevik. Vi har vattenkikare för att se vad som händer under ytan, och guiden berättar om tång och livet i vattenbrynet.

Vandringen tar ca 1,5–2h.

Pris för tångvandring

3 000 kr (exkl. 25 % moms)