Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

För skolan

På Kristineberg marina forskningsstation erbjuder vi guidad visning av vår forskningsverksamhet och också fartygsexkursioner. Vi har också vissa möjligheter till prao och praktik för enstaka elever.

På grund av den rådande Coronapandemin kan vi för tillfället inte ta emot besök från skola och allmänhet.

Guidad visning

På Kristineberg är det aktivitet året om, och vi välkomnar skolklasser för en rundtur och visning av den forskningsverksamhet som bedrivs av såväl fast personal som gästforskare från hela världen. Visningen utgår från den besökande gruppens förkunskaper och intressen. Ambitionen är att främst visa pågående och aktuell forskning, liksom mycket av den specialutrustning som forskare på Kristineberg använder.

Visningen tar ca 1,5 timma.

Man kan även boka fika eller lunch i samband med sin visning. Vi erbjuder visningarna vardagar dagtid, men efter överenskommelse kan vi även ta emot grupper under kvällar och helger.

Priser, 1,5 h guidad visning

per grupp, exkl 25% moms
vardag dagtid: 1500 kr för grupp upp till 20 personer, därefter 75 kr/person

Fartygsexkursion

Året runt finns vissa möjligheter för besökande skolklasser att göra en fartygsexkursion från Kristineberg. Gruppen är maximerad till 12 personer.

Exkursion med forskningsfartyget Oscar von Sydow kan innehålla olika moment. Deltagarna kan få upptäcka skiktning av vattenmassan genom att mäta salthalt och temperatur på olika djup. Med siktdjupsskiva mäter man vattnets grumlighet, som är ett grovt mått på tätheten plankton i vattnet. Gruppen kan också få ta vattenprover med hjälp av vattenhämtare och samla in växt- och djurplankton med olika håvar. Med bottenhuggare eller bottenskrapa tar vi upp alger och djur från botten.

Tiden är ca 2 timmar.

Pris Fartygsexkursion

per grupp, exkl 25% moms
marinbiologisk guide medföljer
vardag dagtid: 1600 kr/h