Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Strategisk satsning på forskning vid IKI

Till följd av ett ökat forskningsanslag till Utbildningsvetenskapliga fakulteten genomförs nu en stor satsning på forskning inom utbildning och hälsa. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen ska dessa medel finansiera ett strategiskt program med syfte att utgöra en injektion i verksamheten för att stärka forskningskapaciteten i institutionernas kunskapsbildande miljöer.

Satsningarna ska ske inom något eller några av följande områden:

 • Nyantagning av doktorander
 • Utlysning av externa post-docs alternativt postdoc-liknande förutsättningar
 • Rekrytering av professor alternativt gästprofessor

Om strategiskt program för satsning på forskning på Utbildningsvetenskapliga fakultetens webbplats

Prioriteringar

Institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI) ska med hjälp av nya tjänster stärka den ämnesdidaktiska forskningen inom hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa, samt skapa tvärvetenskapliga projekt inom idrotts- och kostvetenskap.

Tidsplan för genomförande:

 • a1. Professor, idrottsvetenskap:
  Rektor vid Göteborgs universitet beslutade den 14 maj 2020 att anställa Suzanne Lundvall som ny professor i idrottsvetenskap. Lundvall började vid institutionen den 1 september 2020.
  Läs mer: Ny professor vill utveckla skolämnet idrott och hälsa
 • a2. Förstärkt forskningstid för lektor, idrottsvetenskap: Prefekt beslutade den 16 december 2020 att Andreas Fröberg tilldelas förstärkt forskningstid 1 april 2021 - 31 mars 2024.
 • a3. En doktorand, idrottsvetenskap:
  Petter Wiklander har antagits som doktorand. Petter började den 1 april 2021.
 • b1. Gästprofessor, hem- och konsumentkunskap:
  Rektor vid Göteborgs universitet beslutade den 4 juni 2020 att anställa Päivi Palojoki som gästprofessor i kostvetenskap. Palojoki börjarde vid institutionen den 1 januari 2021.
  Läs mer: Päivi Palojoki ny gästprofessor i kostvetenskap
 • b2. Två doktorander, hem- och konsumentkunskap 
  Louise Hård och Jenny Lind har antagits som doktorander. Lousie började den 1 januari 2021 och Jenny började 1 augusti 2021.
 • c1. Förstärkt forskningstid för lektor, förenar kost- och idrottsvetenskap:
  Prefekt beslutade den 26 augusti 2020 att Karin Grahn tilldelas förstärkt forskningstid 1 januari 2021 - 31 december 2023. 
  Läs mer:  Karin Grahn tilldelas förstärkt forskningstid
 • c2. En doktorand som förenar kost- och idrottsvetenskap: Alexandra Oravsky Sandström har antagits som doktorand. Alexandra började den 1 januari 2021.