Göteborgs universitet
Länkstig

Policy Dialogue Day

The Policy Dialogue Day arrangeras varje vår för att överbrygga glappet mellan vetenskap och praktik. Konferensen syftar till att erbjuda en mötesplats för beslutsfattare, praktiker och akademiker. Utöver talare från de olika forskningsinstituten så har ledande experter inom samhällsstyrning, korruption, demokratisering och demokrati bjudits in från över 50 organisationer.

Tidigare policy dagar

 

Policy Dialogue Day 2019: ”New Challenges to Democracy, Governance, and Peace” 

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development), UCPD (Uppsala Conflict Data Program) and ViEWS (a Political Violence Early-Warning System).

 

Policy Dialogue Day 2018: "New Research = Better Policies. Insights on Democracy, Governance, and Armed Conflict"

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development), UCPD (Uppsala Conflict Data Program) and ViEWS (a Political Violence Early-Warning System).

 

Policy Dialogue Day 2017: ”From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance and Armed Conflict”

I samarbete med V-Dem (Varieties of Democracy) Institute, GLD-Gothenburg (Program for Governance and Local Development) and UCPD (Uppsala Conflict Data Program).

 

Nästa evenemang kommer äga rum hösten 2022. Mer information kommer att finnas på vår hemsida. 

personer som minglar
personer vid en affisch med Quality of Government institutets logga

Samarbetspartners

V-Dem is a new approach to conceptualizing and measuring democracy.

Read more about V-Dem
 

GLD-Gothenburg aims to explain variation in governance and local development in an effort to promote human welfare globally.

Read more about GLD-Gothenburg

 

UCDP is the world’s main provider of data on organized violence and the oldest ongoing data collection project for civil war.
Read more about UCDP

 

ViEWS project will provide early warnings for the forms of political violence recorded by the UCDP.
Read more about ViEWS project