Göteborgs universitet
Bild
brickor med bokstäver staplade som en pyramid som formar ordet Government
Länkstig

Forskningsområden

Våra forskare är aktiva inom många olika forskningsområden. Här hittar du kontaktuppgifter till de forskare som har särskild kompetens inom det givna forskningsområdet samt länkar till såväl pågående som avslutade forskningsprojekt inom området.

Demokrati

Pågående projekt

Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv

Gå till projektsidan

En komplett databas över voteringar i Sveriges Riksdag, 1925-2022

Gå till projektsidan

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling

Gå till projektsidan

Opening the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption" (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Främjar lokala val lokal demokrati? – Partiers strategier i de första valen på County-nivå i Kenya

Gå till projektsidan

Go broad or go home: En teoretisk och empirisk expandering av teorin den ”institutionella naturresursfällan”

Gå till projektsidan

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Gå till projektsidan

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Gå till projektsidan

Perception and evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the values of Europe”. (PERCEIVE)

Gå till projektsidan

Taxation and government quality

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies" (PERDEM)

Gå till projektsidan

Trovärdiga åtaganden och pålitligt maktutövande: En undersökning av demokratiserings effekter på statsbyggande

Gå till projektsidan

vit stenbyggnad med pelare

Förvaltning

Pågående projekt

CAPA-city - Kollektiv åtgärd, politisk ansvarighet och administrativ kapacitet i europeiska städer

Gå till projektsida

GenDip: Könsnormer, Motstånd och Diplomaten i Arbete

Gå till projektsida

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling

Gå till projektsidan

Redo att tjäna? Strukturella reformer, institutionell kvalitet och välfärds tjänster i svenska kommuner

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Den politiska striden om administrationen: partipolitiska konflikter och förvaltningens självständighet i Sverige 1960-2010

Gå till projektsidan

Go broad or go home: En teoretisk och empirisk expandering av teorin den ”institutionella naturresursfällan”

Gå till projektsidan

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Gå till projektsidan

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Gå till projektsidan

Korruption i naturresursförvaltning: En utvecklad kunskap om mutor och misslyckade miljöregleringar

Gå till projektsidan

Taxation and government quality

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

Överkontrollerad eller utom kontroll? Incitament, utvärderingar och New Public Management

Gå till projektsidan

en byrå med massa små lådor

Genus

Pågående projekt

Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv

Gå till projektsidan

GenDip: Könsnormer, Motstånd och Diplomaten i Arbete

Gå till projektsida

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

en asfaltsmålning på en familj med en pappa, en mamma och två barn
Foto: Sandy Millar

Historia och korruption/samhällsstyrning

Pågående projekt

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption" (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Främjar lokala val lokal demokrati? – Partiers strategier i de första valen på County-nivå i Kenya

Gå till projektsidan

Go broad or go home: En teoretisk och empirisk expandering av teorin den ”institutionella naturresursfällan”

Gå till projektsidan

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Gå till projektsidan

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Gå till projektsidan

Taxation and government quality

Gå till projektsidan

Trovärdiga åtaganden och pålitligt maktutövande: En undersökning av demokratiserings effekter på statsbyggande

Gå till projektsidan

gamla mynt
Foto: Michael Longmire

Internationella institutioner

Pågående projekt

GenDip: Könsnormer, Motstånd och Diplomaten i Arbete

Gå till projektsida

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption" (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Perception and evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the values of Europe”. (PERCEIVE)

Gå till projektsidan

olika flaggor sedda från ovan
Foto: Jason Leung

Komparativ metod

Pågående projekt

Hur forskar man om korruption? Korruption och antikorruption i empirisk forskning: Kritiska reflektioner över begrepp, data och metoder

Gå till projektsidan

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Gå till projektsidan

En komplett databas över voteringar i Sveriges Riksdag, 1925-2022

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

Auktoriteters roll i lösningen till kollektiva handlandets problem

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption" (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Go broad or go home: En teoretisk och empirisk expandering av teorin den ”institutionella naturresursfällan”

Gå till projektsidan

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Gå till projektsidan

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Gå till projektsidan

Taxation and government quality

Gå till projektsidan

en kvinna vid ett fruktstånd framför en vågskål
Foto: Pau Casals

Miljö

Pågående projekt

Auktoriteters roll i lösningen till kollektiva handlandets problem

Gå till projektsidan

Betydelsen av fysiska och socio-politiska faktorer för vindkraftsutbyggnad

Gå till projektsidan

Household Emergency Preparedness: What Drives People to (Not) Prepare for Future Societal and Environmental Crises?

Gå till projektsidan

Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt

Gå till projektsidan

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration

Gå till projektsidan

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Gå till projektsidan

Korruption i naturresursförvaltning: En utvecklad kunskap om mutor och misslyckade miljöregleringar

Gå till projektsidan

en skog sedd från ovan
Foto: John O Nolan

Politiska partier och korruption

Pågående projekt

CAPA-city - Kollektiv åtgärd, politisk ansvarighet och administrativ kapacitet i europeiska städer

Gå till projektsidan

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier

Gå till projektsidan

När agerar civilsamhället för det allmännas bästa? Institutionella förklaringar och konsekvenser för samhällelig utveckling

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Den politiska striden om administrationen: partipolitiska konflikter och förvaltningens självständighet i Sverige 1960-2010

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

tomma stolar i vad som ser ut som en riksdagssal
Foto: Joakim Honkasalo

Teori och begrepp

Pågående projekt

GenDip: Könsnormer, Motstånd och Diplomaten i Arbete

Gå till projektsidan

Hur forskar man om korruption? Korruption och antikorruption i empirisk forskning: Kritiska reflektioner över begrepp, data och metoder

Gå till projektsidan

Opening the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

statyer i ett äldre bibliotek
Foto: Giammarco Boscaro

Utveckling, bistånd och omfördelning

Pågående projekt

Evaluation of SIDA’s efforts to reduce corruption in partner countries

Gå till projektsidan

Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt

Gå till projektsidan

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration

Gå till projektsidan

Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Gå till projektsidan

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Gå till projektsidan

Opening the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Främjar lokala val lokal demokrati? – Partiers strategier i de första valen på County-nivå i Kenya

Gå till projektsidan

Hållbar utveckling i Afrikas fiskesektor. En jämförande studie av institutioners betydelse

Gå till projektsidan

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Gå till projektsidan

Korruption i naturresursförvaltning: En utvecklad kunskap om mutor och misslyckade miljöregleringar

Gå till projektsidan

Perception and evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the values of Europe (PERCEIVE)

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

Trovärdiga åtaganden och pålitligt maktutövande: En undersökning av demokratiserings effekter på statsbyggande

Gå till projektsidan

odlingslotter sedda från ovan

Välfärd

Pågående projekt

Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv

Gå till projektsidan

The FALCON project (Fight Against Large-scale Corruption and Organised Crime Networks)

Gå till projektsidan

Redo att tjäna? Strukturella reformer, institutionell kvalitet och välfärds tjänster i svenska kommuner

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Perception and evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the values of Europe (PERCEIVE)

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

Överkontrollerad eller utom kontroll? Incitament, utvärderingar och New Public Management

Gå till projektsidan

människor som uppehåller sig i en ljus lokal med stora glasfönster
Foto: Daria Shevtsova

Öppenhet och ansvarsutkrävande

Pågående projekt

CAPA-city - Kollektiv åtgärd, politisk ansvarighet och administrativ kapacitet i europeiska städer

Gå till projektsidan

En komplett databas över voteringar i Sveriges Riksdag, 1925-2022

Gå till projektsidan

Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt.

Gå till projektsidan

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration

Gå till projektsidan

Kriget mot tjuvjakt i Afrikas fredsparker: En studie av militariserad viltvård

Gå till projektsidan

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier

Gå till projektsidan

Opening the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine

Gå till projektsidan

Samhällsstyrningens kvalitet, statlig intervention och demokratisk ansvarsskyldighet i Europa

Gå till projektsidan

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Gå till projektsidan

 

Avslutade projekt

Anticorruption Policies Revisited: Global Trends and European Responses to the Challenge of Corruption (ANTICORRP)

Gå till projektsidan

Go broad or go home: En teoretisk och empirisk expandering av teorin den ”institutionella naturresursfällan”

Gå till projektsidan

Ingen demokrati utan byråkrati - En studie av de administrativa institutionernas roll för demokratisk konsolidering

Gå till projektsidan

Perception and evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the values of Europe (PERCEIVE)

Gå till projektsidan

Taxation and government quality

Gå till projektsidan

The Performance of Democracies (PERDEM)

Gå till projektsidan

ett genomskinligt glas med mynt i
Foto: Micheile Henderson