Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Konstnärliga fakultetens ledning

Konstnärliga fakulteten leds av dekan Sanne Kofod Olsen och prodekan Henric Benesch.

Sanne Kofod Olsen, dekan

Har arbetat med samtidskonst sedan mitten av 90-talet, från ett utbildnings-, kuratoriskt och museologiskt perspektiv.

Sanne Kofod Olsen har tidigare bland annat varit rektor för Det fynske Kunstakademi, direktör för Museet for Samtidskunst och rektor för Det kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Hon har en fil.kand (1996) och mag.art. (2001) i konsthistoria, från Köpenhamns universitet.

Henric Benesch, prodekan

Lärare och forskare i design på HDK-Valand, med fokus på kritiska och institutionella perspektiv på deltagande och kunskapande. 

Henric Benesch är utbildad arkitekt vid Chalmers, där han även varit projektutvecklare vid Centrum för Vårdens Arkitektur. Han har även bland annat haft olika uppdrag kopplat till stadsutvecklings-processer och olika former av dialog.

Han disputerade på HDK, Göteborgs universitet 2010.

Tarja Karlsson Häikiö, vicedekan utbildning

Professor/docent i Visuell och materiell kultur, verksam som lärarutbildare på  HDK-Valand och forskar inom bland annat bildpedagogik, barn- och ungdomskultur och högre konstnärlig utbildning. Tarja Karlsson Häikiö har haft flera Skolverksuppdrag och har lett framtagandet av Bedömningsstöd i bildämnet och Kartläggningsmaterial för nyanlända elevers kunskaper i bild. 

Tarja Karlsson Häikiö har en doktorsexamen i Konst- och bildvetenskap och en Fil. mag. i pedagogik från Göteborgs universitet.

Sanne Kofod Olsen, dekan
Sanne Kofod Olsen, dekan.
Foto: Natalie Greppi
Henric Benesch, prodekan Konstnärliga fakulteten
Henric Benesch, prodekan Konstnärliga fakulteten.
Foto: Natalie Greppi
Tarja Karlsson Häikiö, vicedekan Konstnärliga fakulteten.
Tarja Karlsson Häikiö, vicedekan Konstnärliga fakulteten.