Göteborgs universitet
Länkstig

Jonseredsakademin

Verksamheten på Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet understöds av den av rektor instiftade Jonseredsakademin.

Historia

Jonseredsakademin instiftades år 2015 av rektor, genom en sammanslagning av de båda tidigare organen Förtroenderådet och Göteborgs Fria Akademi. Förtroenderådets funktion hade varit att utgöra en omvärldsmarkering för ett öppet universitet i dialog med olika delar av samhälle, och att vara ambassadörer för såväl Göteborgs universitet som verksamheten på Jonsereds herrgård. Göteborgs fria akademis funktion var i sin tur att öppet och förutsättningslöst diskutera brännande framtidsfrågor utifrån en allsidig intellektuell belysning. 

Idag

Jonseredsakademin stödjer fortsatt såväl verksamheten på Jonsereds herrgård som Göteborgs universitets verksamhet i stort. Dess ledamöter representerar skilda samhällssektorer: från universitet och högskolor till kultur och näringsliv.

Ledamöter

 • Lars Lilled (ordförande), tid. bitr. förvaltningsdirektör Göteborgs Stad
 • Bengt-Ove Boström, tid. vicerektor GU, verksamhetsansvarig Villa Martinson
 • Maria Dahl, kultursamordnare, Partille kommun kulturförvaltningen
 • Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning 
 • Nina Eldh, tid. informationschef Kungliga hovstaterna
 • Anders Franck, ledamot Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
 • Eva Gesang-Karlström, tid. chef Statens museer för världskultur
 • Tom Gibson, civilekonom Bryssel, tid. ägarna Jonsereds herrgård
 • Petra Hall, behandlingspersonal
 • Klas Hellerström, Artinova
 • Martin Hellström, rektor Högskolan Väst
 • Lars Hjertén, tid. folkhögskolerektor och riksdagsledamot (m)
 • Erling Håstrand, tid. VD Linköpings Sparbank
 • Mia Höglund-Melin, skådespelare Göteborgs Stadsteater
 • David Karlsson, förlagschef Bokförlaget Korpen
 • Daniel Levin, VD Pustervik
 • Torbjörn Lundh, bitr. prof. matematik Chalmers, vicedekan Naturvetenskapliga fakulteten GU
 • Emil Mattsson, direktor Göteborgs Räddningsmission
 • Mats Nilsson, Volvo
 • Susanne Rappmann, biskop Svenska kyrkan
 • Stefan Svensson, tid. KSO Kommunstyrelsen Partille Kommun
 • Lotta Vahlne Westerhäll, professor juridik
 • Nicolas Waern, VD GO-IoT
 • Pernilla Warberg, egenföretagare
 • Andreas Åhs, Folkuniversitetet

Kansli

Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- och programansvarig, Jonsereds herrgård
Anna Falkenland, programsamordnare
Marie Lowrie, t.f. programsamordnare
Ola Sigurdson, ordförande för styrgruppen för Jonsereds herrgård