Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vår forskning

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) är ett ledande centrum för forskning och undervisning om journalistik, medier och kommunikation i Sverige. Forskning bedrivs inom ett flertal områden i våra olika forskargrupper och bedömdes som världsledande inom journalistik, politisk kommunikation och kriskommunikation i den senaste externa utvärderingen (red 19).

Institutionen etablerades 1990 genom en sammanslagning av Journalisthögskolan och Avdelningen för Masskommunikation vid Statsvetenskapliga institutionen. Institutionen har sedan starten utvecklat en bred forskningsagenda med uttalad samhällsvetenskaplig profil och stark empirisk orientering där en mångfald av metoder används. Institutionen utmärker sig särskilt för sina långvariga forskningsprogram om journalistik och demokrati, mediepublik och opinionsforskning, baserade på longitudinella studier och surveymetoder. Forskningen vid JMG fokuserar ofta på frågor om hur den långsiktiga omvandlingen av mediesystemet påverkar producerande organisationer, produktionsprocesser, journalistprofessionen och publiken.
Forskningen vid JMG har en stark ambition att spela en aktiv roll i samhället genom att verka för en interaktion och dialog med professionella organisationer, bransch och samhället i stort. Ambitionen att kombinera forskningen med hög kvalitet i undervisningen har alltid varit en ledstjärna för JMG. Ett nyckelområde för forskningen är att överbrygga och länka samman de praktiska och teoretiska delarna av forskning och undervisning och skapa samarbeten som kan bidra till innovation och ökad kvalitet på kommunikationsområdet och i journalistiken.

Aktuell forskningsagenda

Den nuvarande forskningsagendan vid JMG bygger vidare på institutionens starka traditioner samtidigt som forskningsprofilen har förnyats och utvidgats. Forskningen har en stark internationell profil och merparten av forskningen bedrivs i närs samarbeten med internationella kollegor och forskarnätverk.

JMG:s forskare fortsätter att utforska de kort- och långsiktiga förändringarna för journalistik, medier och kommunikation och göra studier av såväl institutionella strukturer som konkreta praktiker; identiteter; normer och etik; innehåll, representationer, genrer och kommunikationsformer i olika sektorer och i olika multi-media kontexter.

Institutionens breda erfarenhet och expertis vad gäller historiska mediestudier, storskaliga surveyundersökningar, experimentella studier, etnografiska undersökningar, automatiserade innehållsanalyser, diskursanalyser och studier av text och talad kommunikation skapar förutsättningar för nya multi-metodologiska ansatser.

I fem olika forskargrupper bedrivs idag forskning om (1) förändringar och utmaningar inom den professionella journalistiken relaterade till medieteknologisk utveckling och nya affärsmodeller; (2) kris- och riskkommunikation ur ett medborgar- och samhällsperspektiv; (3) medieanvändning och mediernas betydelse i människors vardagsliv; (4) utvecklingen av organisationers kommunikation i relation till digitalisering, marknadisering och andra strukturomvandlingar; (5) hur politik kommuniceras i sociala och medierade kontexter och med vilken betydelse för makt och demokrati; samt mediernas effekter på opinioner, medborgares samhällsuppfattningar och politiska deltagande.       

Forskargrupper vid JMG

Genom att bygga på sina starka forskningstraditioner har institutionen etablerat fem övergripande forskargrupper:

  • Journalistik och nyhetsförmedling i förändring
  • Kriskommunikation
  • Medier, publik och användning
  • Organisationers kommunikation
  • Politisk kommunikation