Göteborgs universitet

JMG:s kurser och program

De här programmen och kurserna kan du läsa vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).