Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
IT-universitetets byggnad på Lindholmen 2008
IT-universitetets byggnad på Lindholmen 2008
Foto: Catharina Jerkbrant
Länkstig

IT-universitetet

IT-universitetet startade 2001 som ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs Stad och det lokala näringslivet.

IT-universitetet vår historia

Om starten av IT-universitetet 2001

”Grundtanken med IT-universitetet är att på ett kraftfullt sätt samordna de resurser inom IT-området som finns vid respektive lärosäte.”  

På Lindholmen etablerades 2001 ett antal utbildningar under namnet "IT-universitetet", där utbildningen i själva verket gavs av antingen Chalmers eller Göteborgs universitet. En grundtanke var att starta tvärvetenskapliga magisterutbildningar av ett slag som vid denna tid saknades i regionen, med sjukvård som ett av tänkbara fokusområden.

IT-universitetet var tänkt som en ny samarbetsform, samtidigt som verksamheten skulle vara en del av respektive universitet. Genom samarbetet skulle IT-universitetet vara arena för båda lärosätena, en mötesplats där avsikten var ”att uppnå synergieffekter genom att lärare/forskare med olika bakgrund och inriktning arbetar i nära kontakt med varandra.”

2009: IT-universitetet får en ren samverkansfunktion

Med tiden blev hybridorganisationen allt mer juridiskt komplex och svårare att administrera och 2009 övergick den del som utgjorde "IT-universitetet fakultet" till att bli en ren fakultet vid Göteborgs universitet under namnet IT-fakulteten. Den del av IT-universitetet som utgjorde en institution blev en av Göteborgs universitets och Chalmers integrerade institutioner under namnet institutionen för tillämpad IT. Det som förblev i sin ursprungliga form under namnet IT-universitetet var nätverksdelen, vilken användes för att stötta olika initiativ inom IT-området och underlätta samverkan.

Fakta kring IT-universitetet

IT-universitetet startade 2001 som ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers Göteborgs Stad och det lokala näringslivet.

Ett antal utbildningar med tvärvetenskapligt fokus startade på Lindholmen. Majoriteten av dessa var magisterutbildningar och samtliga utbildningar gavs av antingen Göteborgs universitet eller Chalmers.

2009 övergår verksamheten även rent organisatoriskt till de två institutioner som i grunden ansvarar för utbildningarna, institutionen för tillämpad IT (bildad 2005) och institutionen för data- och informationsteknik. IT-fakulteten bildas och institutionen för tillämpad IT blir en institution i samma avseende som övriga institutioner vid Göteborgs universitet och Chalmers, med undantaget att den tillhör båda lärosätena och är en av de få integrerade institutionerna. (2017 övergår institutionen på grund av Chalmers omorganisation till att bli en ren universitetsinstitution.)

Kontaktperson och kommunikationsansvarig:

Catharina Jerkbrant

(IT-fakultetens kommunikatör)

Om du har gått en utbildning i IT-universitetets regi och till exempel vill komplettera, ta ut en examen eller tenta av en kurs – kontakta ovanstående person!