Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Två kurser fattas i kurskatalogen

Detta gäller kursen Historiskt självständigt arbete och kursen Slaveriets globala historia. Läs informationen nedan!

Två av våra kurser inför våren 2022 fattas i kurskatalogen och är inte sökbara. Kurserna kommer istället att öppnas för sen anmälan. 

HI2022 Historiskt självständigt arbete

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande med ämnet Historia som huvudområde. Vidare krävs 30 hp forskarförberedande kurs i historia på avancerad nivå (HI2120, HI2160, eller motsvarande).

Kursens innehåll

Arbetet, en vetenskaplig uppsats, skall visa den studerandes förmåga att självständigt formulera en vetenskaplig frågeställning och besvara denna utifrån en metodiskt och teoretiskt kvalificerad studie inom det historievetenskapliga forskningsområdet. Examensarbetet examineras vid ett seminarium. 

Kursen är på 15hp och halvfart.

HI2066 Slaveriets globala historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

Kursens innehåll

Vilken betydelse har slaveriet haft i olika samhällssystem och hur har olika former för ofri arbetskraft  varit avgörande för resursfördelning och maktrelationer globalt och i olika tider? Syftet med denna kurs är att ge fördjupade kunskaper om slaveriets betydelse och variationer i globalhistoriskt perspektiv. Slaveriet som begrepp kommer att analyseras och problematiseras. Kursen har ett långt tidsperspektiv och tar upp slaveri från förmodern till senmodern tid. Centrala begrepp och teorier i forskningen om global historisk utveckling och maktförhållanden problematiseras liksom teorier om slaveri, ofrihet och rättigheter och vad detta har inneburit för global social utveckling och hållbarhet.

Kursen är på 15hp och halvfart.