Göteborgs universitet

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till utbildningsadministrationen vid Institutionen för historiska studier.

På grund av Covid-19 och dess följder kan studievägledaren tills vidare endast nås via e-post: svl@history.gu.se 

I vanliga fall hittar du studievägledaren i rum J605B på plan 6 i Humanisten på Renströmsgatan 6.

Telefontid: Onsdag 10-12

Övrig mottagning efter överenskommelse, men är dörren öppen är du välkommen på drop-in.

E-post: svl@history.gu.se
Telefon: 031-786 3315

Vänd dig till studievägledaren för att:

  • Få upplysningar om studieplaner, litteratur, undervisning, examination, studieuppläggning, studieteknik, frågor angående anstånd med militärtjänstgöring etc.
  • Få hjälp med planering av studierna om du varit sjuk eller av annan anledning kommit efter, eller om du misslyckats vid tentamen
  • Få information om studier vid universitet utomlands

Du är välkommen att höra av dig till dina lärare, studierektor och studievägledare med synpunkter på undervisningen.

Vid frågor om studentärenden, vänligen kontakta historia@gu.se.

Telefon: 031-786 4510
Telefontider: 
Mån 10-12
Tors 13-15

Studierektor arkeologi
Katarina Streiffert Eikeland
katarina.streiffert-eikeland@gu.se
Telefon: 031-786 3845

Studierektor antikens kultur och samhällsliv
Kristian Göransson
kristian.goransson@gu.se
Telefon: 031-786 37 17 

Utbildningssamordnare/studierektor historia
Maria Cavallin Aijmer
maria.cavallin@history.gu.se
Telefon: 031-786 51 32

Programkoordinator/studierektor lärarutbildningen
Ulrika Lagerlöf Nilsson
ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se
Telefon: 031-786 52 62

Kulturarvsstudier kandidatprogram 180 hp
Pia Lundqvist
pia.lundqvist@history.gu.se
Telefon: 031-786 4215

Arkeologprogrammet 180 hp
Tony Axelsson
tony.axelsson@gu.se
Telefon: 031-786 1880

Arkeologisk praktik och teori magister/masterprogram 120 hp
Tony Axelsson
tony.axelsson@gu.se
Telefon: 031-786 1880

OBS! Tony Axelsson är tjänstledig från båda koordinatorsuppdragen under 2023. Då går Anders Gustafsson in som koordinator för Arkeologprogrammet och Arkeologisk praktik och teori magister/masterprogrammet. Se kontaktuppgifter nedan.

Anders Gustafsson
anders.gustafsson@archaeology.gu.se
Telefon: 031-786 49 05, 0702-48 17 22