Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Forskningsämnet Pedagogik/Slöjd

Forskningsområdet Pedagogik/Slöjd innefattar slöjdpedagogisk forskning om undervisning och lärande i verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av föremål.

Slöjdforskningen kan relateras till lärprocesser, materialitet, kroppsbaserat lärande och multimodalitet och fokusera på pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och virtuella lärmiljöer såväl i skolan och på olika nivåer i utbildningssystemet som i aktiviteter utanför skolan.

Vid den pedagogiska enheten knyter den slöjdpedagogiska forskningen an till nationellt och nordiskt samarbete, forskningssamarbetet är centralt och öppnar upp för internationella kontakter. Länders och lärosätens variationer i villkor för forskarstudier inom det slöjdpedagogiska forskningsområdet har både begränsat och möjliggjort doktorsexamina och därmed förutsättningar att bedriva fortsatt forskning och söka forskningsanslag.

Den Konstnärliga fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap som öppnat upp för fortsatt forskning inom slöjdfältet. Över tid har den slöjdpedagogiska forskningen berört historiska och nutida aspekter inom skolslöjd och lärarutbildning, dessutom utvecklas slöjdrelaterad forskning inom hantverkskunnande, multimodalitet, genus och hållbar utveckling.