Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
A Curious Choreography: for Pigment on Paper
A Curious Choreography: for Pigment on Paper, Forty People Paired and Aalto University Campus. INSEA EUROPEAN REGIONAL CONGRESS, HELSINKI 2018. Kajsa G. Eriksson, Fredric Gunve, Carol Padberg.
Foto: Fredric Gunve
Länkstig

Forskningsämnet Pedagogik/Bild

Forskningsämnet Pedagogik/Bild utgör en mångsidig gemenskap som samlar forskare som arbetar inom flera forskningsområden.

Nyckelfrågor inom ämnesområdet hänför sig till frågor som relaterar till; att fördjupa och utveckla kopplingen mellan utbildningsvetenskap och konstbaserade metoder; att arbeta genom kritisk pedagogik för att utforska alternativa utbildningsformer och metoder; barnkultur och barns rättigheter som en del av mänskliga rättigheter; hur maktstrukturer produceras och upprätthålls när interagerande sker med flyktingar och asylsökande i deltagande konstinterventioner.

Annan pågående forskning behandlar globala perspektiv på förskoleundervisning, barns tillgång till estetiska aktiviteter inom kulturinstitutioner i Skandinavien, och ett utforskande av konstnärliga metoder och tekniker inom ramen för utbildningsvetenskap i anslutning till situerad kunskap samt posthumanistisk och kritisk teori. Forskare inom ämnesområdet arbetar också med att tydligare koppla pågående konstbaserad bildpedagogisk forskning till annan forskning som bedrivs på Konstnärliga Fakulteten vid Göteborgs Universitet.

Forskningsprojekt inom Pedagogik/Bild