Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Hav i solnedgång
Foto: Anders Wester/Göteborg & Co
Länkstig

Remisser om havet

Göteborgs universitet är en viktig remissinstans när det gäller frågor som rör havet. Här hittar du ett urval av de remisser vi svarar på. Vi välkomnar alla som är intresserade av att lämna synpunkter på en remiss att höra av sig till kontaktpersonen.

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur 

Utbildningsdepartementets remiss om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur SOU 2021:65 redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas. Utredningen har även utvärderat olika finansieringsmodeller för fortsatt tillgång till en forskningsisbrytare.

Missiv till remissen

Sista svarsdatum: 2022-01-12

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes