Göteborgs universitet
Bild
Hav i solnedgång
Foto: Anders Wester/Göteborg & Co
Länkstig

Remisser om havet

Göteborgs universitet är en viktig remissinstans när det gäller frågor som rör havet. Här hittar du ett urval av de remisser vi svarar på. Vi välkomnar alla som är intresserade av att lämna synpunkter på en remiss att höra av sig till kontaktpersonen.

Aktuella remisser

Inspel till Formas nya nationella forskningsprogram om hav och vatten: Kraftsamling för friska hav och vatten

Formas har i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten. De centrala delarna av den strategiska forskningsagendan för programmet, Kraftsamling för friska hav och vatten, finns nu i en första version och Formas vill nu ha synpunkter på den.

Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 maj 2022.

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes