Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Hav i solnedgång
Foto: Anders Wester/Göteborg & Co
Länkstig

Remisser om havet

Göteborgs universitet är en viktig remissinstans när det gäller frågor som rör havet. Här hittar du ett urval av de remisser vi svarar på. Vi välkomnar alla som är intresserade av att lämna synpunkter på en remiss att höra av sig till kontaktpersonen.

Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar

Miljödepartementets remiss om Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51. Utredningen har haft två huvuduppdrag: dels att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna, dels att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.

Missiv till remissen

Sista svarsdatum: 2021-10-25

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes