Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kemikalie på labb
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Miljögifter i havet

När miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen kan effekterna vara akuta och orsaka massdöd av fiskar och andra havslevande organismer. Miljjögifter kan också innebära mer långsiktiga effekter som att reproduktion, utveckling och beteende hos olika organismer störs. Många miljögifter har minskat kraftigt sedan 1970-talet, men samhällets kemikalieanvändning utgör fortfarande ett hot mot havsmiljön.

Kemikalier finns överallt - i maten vi äter, medicinerna vi tar, kosmetika och kläder vi använder, i artiklar vi köper online, i havet vi simmar och listan fortsätter. Det finns ingen tvekan om att det moderna samhället behöver kemikalier! Även om inte alla kemikalier är farliga, är kemisk förorening ett av många hot mot den marina miljön och människors hälsa. Därför bör enligt lagstiftning riskbedömningar av kemiska ämnen utföras och hanteringsstrategier skapas. Befintliga bestämmelser, fördrag och frivilliga åtgärder begränsar vissa kemikalier eller användningsområden, men om vi analyserar ett slumpmässigt miljöprov i Europa eller någon annanstans, finns föroreningar som är skadliga eller till och med farliga i varierande antal och koncentrationer. Enligt en nyligen genomförd undersökning av nordiska kemiska byråer överensstämmer mer än hälften av produkter som säljs online på den nordiska marknaden EU: s kemikalielagstiftning. Faktum är att privata konsumenter ofta saknar korrekt kunskap om regler som är tillämpliga på korrekt hantering och slöseri med kemikalier. Hur kan vi som konsumenter veta om en kemikalie är säker att använda eller inte? Och hur kan vi använda vår makt som konsumenter för att påverka policyändringar? Komplexa problem kräver komplexa lösningar och analys ur olika perspektiv. Tvärvetenskapligt arbete behövs för att hantera komplexiteten av kemisk förorening.

Kemikalier finns överallt - i maten vi äter, medicinerna vi tar, kosmetika och kläder vi använder, i artiklar vi köper online, i havet vi simmar och listan fortsätter. Det finns ingen tvekan om att det moderna samhället behöver kemikalier! Även om inte alla kemikalier är farliga, är kemisk förorening ett av många hot mot den marina miljön och människors hälsa. Därför bör enligt lagstiftning riskbedömningar av kemiska ämnen utföras och hanteringsstrategier skapas. Befintliga bestämmelser, fördrag och frivilliga åtgärder begränsar vissa kemikalier eller användningsområden, men om vi analyserar ett slumpmässigt miljöprov i Europa eller någon annanstans, finns föroreningar som är skadliga eller till och med farliga i varierande antal och koncentrationer. Enligt en nyligen genomförd undersökning av nordiska kemiska byråer överensstämmer mer än hälften av produkter som säljs online på den nordiska marknaden EU: s kemikalielagstiftning. Faktum är att privata konsumenter ofta saknar korrekt kunskap om regler som är tillämpliga på korrekt hantering och slöseri med kemikalier. Hur kan vi som konsumenter veta om en kemikalie är säker att använda eller inte? Och hur kan vi använda vår makt som konsumenter för att påverka policyändringar? Komplexa problem kräver komplexa lösningar och analys ur olika perspektiv. Tvärvetenskapligt arbete behövs för att hantera komplexiteten av kemisk förorening.