Göteborgs universitet
Bild
Möte pågår i Hav och samhälles lokaler, Bioteket.

Bioteket

Centrum för hav och samhälles huvudkontor ligger i Bioteket. Det är både en mötesplats och ett öppet kontor med flexibla arbetsplatser, alldeles intill Göteborgs botaniska trädgård.

Lokalernas ändamål

Bioteket är navet för våra aktiviteter och erbjuder forskare vid Göteborgs universitet, Chalmers och våra externa samarbetspartners en plats att mötas och arbeta tillsammans kring havsrelaterade frågor. Här finns öppna kontorsutrymmen och våra medlemmar är välkomna att arbeta vid de fria platserna med höj- och sänkbara skrivbord, eller att använda något av mötesrummen för möten eller videokonferenser. Här finns också en lounge som bjuder in till inspirerande diskussioner om havet över en kopp kaffe. Centrets personal har sina kontor i Bioteket.      

Hitta hit

Bioteket ligger i Botaniska trädgården, på bottenvåningen i Botanhuset vid Göteborgs universitet. Besöksadressen är Carl Skottbergs gata 22b. Observera att detta utrymme endast är tillgängligt med ett passerkort och i allmänhet inte är öppet för allmänheten.   

Delat utrymme med Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

Centrum för hav och samhälle delar Bioteket med Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC), ett centrum som drivs av Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. GGBC välkomnar också sina medlemmar att använda utrymmet. Centrum för hav och samhälle och GGBC delar många gemensamma mål, särskilt när det gäller målen för hållbar utveckling. Många medlemmar i Centrum för Hav och Samhälle är också medlemmar i GGBC, och centren utnyttjar vår gemensamma arbetsplats för att arbeta tillsammans i flera projekt.  

Historien om Bioteket: Göteborgshumor

Utrymmet där Bioteket finns var under många år Göteborgs universitets biologiska bibliotek. På 2010-talet flyttade biblioteket och under flera år stod lokalerna tomma, men så småningom omvandlades de till Göteborgs universitets första gemensamma öppna kontorslokal. Bioteket invigdes officiellt hösten 2018 och en tävling ordnades om ett lämpligt namn på lokalerna. Det kom in många kreativa förslag, men efter en öppen omröstning avgick namnet Bioteket med segern, en vink till platsens tidiga dagar. 

Evenemang på Bioteket

Bioteket är en plats för både arbete och evenemang. Centrum för hav och samhälle arrangerar regelbundet lunchföreläsningar där havsforskare presenterar sin forskning för en intresserad allmänhet. Varje måndag håller GGBC "Monday Meetings" där medlemmar presenterar kommande projekt för diskussion. Utrymmet används för olika typer av öppna evenemang, såsom filmvisningar, diskussioner och studentevenemang. Är du intresserad av att vara med? Se till att anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om kommande aktiviteter!
 

Du hittar oss i Botaniska trädgården, Carl Skottbergsgata 22 B