Göteborgs universitet
Länkstig

Hantverksdokumentation

Hantverk är ett oumbärligt redskap för att restaurera och vårda kulturhistoriska byggnader, trädgårdar och landskap. Utan kunskap om hur hantverket utförs riskerar de materiella värdena att gå förlorade. Hantverk utgör därför en oskiljbar immateriell del av kulturarvet, som också har ett egenvärde som kulturarv i sig.

Hantverkslaboratoriet arbetar med hantverksdokumentationer och verkar för kunskapsutbyte och utveckling av kunskaper inom hantverk. Hantverksdokumentationerna sker i form av intervjuer, uppteckningar och med film. Resultaten produceras som läromedel och med bakomliggande arkiv av forskningsmaterial.