Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar händer som håller i en liljelök
Foto: Tina Westerlund
Länkstig

Hantverksavhandlingar

Här hittar du licentiat- och doktorsavhandlingar med anknytning till kulturmiljövårdens hantverk. Det är dels avhandlingar skrivna i syfte att utveckla ämnet hantverksvetenskap, dels sådana skrivna utifrån närliggande teman. Samtliga kan laddas ner kostnadsfritt från Göteborgs universitets elektroniska arkiv, GUPEA.

Avhandlingar i hantverksvetenskap

Avhandlingar med hantverksanknytning