Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Hållbar utveckling är en integrerad del av både forskning och undervisning vid institutionen
Foto: Edvin Johansson

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en integrerad del av både forskning och undervisning vid institutionen för nationalekonomi med statistik. Forskning inom utvecklingsekonomi och miljöekonomi har ett särskilt tydligt hållbarhetsperspektiv men även i forskningsprojekt inom andra områden finns starka kopplingar till hållbar utveckling.

Vår forskning kring hållbarhet täcker ett brett spektrum av ämnen, från hälsorelaterade frågor som de socioekonomiska effekterna av hiv och aids till val av och utformning av styrmedel för olika miljö- och resursproblem.

Vi erbjuder flera specialkurser med direkt koppling hållbar utveckling på grund-, master- och forskarnivå, till exempel kurser inom utvecklingsekonomi, miljöekonomi och policyutvärdering. Men också grundkurser i internationell och finansiell som problematiserar globalisering och tar upp etiska frågor.

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera hållbarhetsperspektivet i de kurser som ges vid institutionen. Detta arbete sker i samarbete med andra delar av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.