Göteborgs universitet

Forskargrupper

Juridiska institutionen vidareutvecklar och stärker sin redan påtagligt starka medverkan i mång- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt av stor samhällsrelevans genom ett flertal olika forskargrupper.

Institutionen har identifierat flera sådana, där det inom institutionen finns stark befintlig internationellt relevant forskning, stor mångvetenskaplig potential och dessutom möjligheter att aktivt integrera med aktörer in det omgivande samhället.