Göteborgs universitet

Ämnesgrupper

Forskningsverksamheten på juridiska institutionen bygger på de centrala disciplinära byggstenar som utgör grunden i en komplett juristexamen. Det betyder att institutionen strävar efter att bibehålla och förstärka utformandet av forskningsmiljöer inom de områden som grundutbildningen bygger på.

Det är institutionens målsättning att det inom alla dessa rättsområden skall finnas en stark forskningsmiljö bestående av seniora forskare (en eller flera professorer, samt en eller flera docenter) som säkerställer att utbildningen bygger på gedigen och forskningsanknuten rättsvetenskaplig kunskap.