Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Rättspraktik
Foto: Jeffrey Johns
Länkstig

Rättpraktik (Law Clinic)

Rättspraktiken är en plattform för undervisning och forskning i nära samverkan med det omgivande samhället.

Rättspraktiken har två fördjupningskurser Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt samt Migrationsrätt som båda bygger på samverkan mellan universitetet och olika ideella och icke-vinstdrivande organisationer i Göteborg:

 • Agape
 • Antidiskrimineringsbyrån Väst (Tidigare Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering - namnbyte pågår).
 • Asylrättscentrum
 • Faktum
 • Funktionsrätt Göteborg
 • Hyresgästföreningen
 • Integrationscentrum
 • LaSSe Brukarstödcenter
 • Lex Femme
 • Medborgarkontoret i Angered
 • Romano Center i Väst
 • Räddningsmissionen
 • Röda Korset
 • Trajosko Drom
 • Unionen

Vad är rättspraktik?

Law Clinic

Under 2014 startade den första Rättspraktiken (Law Clinic) i Sverige vid Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Internationellt kallas fenomenet Law Clinic och är utbrett över en stor del av världen. Grundidén är att juriststudenter ger fri juridisk rådgivning under handledning av universitetslärare. En så kallad Law Clinic kan vara uppbyggd på många sätt, Juridiska institutionens Rättspraktik utgår från vad vi valt att kalla ”Göteborgsmodellen”.

Göteborgsmodellen

Göteborgsmodellen bygger på samverkan med ideella och icke-vinstdrivande organisationer som, i olika former, bedriver fri juridisk rådgivning. En viktig grund i modellen är att skapa kurser i ämnen av stor samhällsrelevans som ger juriststudenterna möjlighet att kombinera teoretiska studier med tillämpade studier ute i fält. Under höstterminerna pågår Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, som en valbar del av juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

Social hållbarhet

Institutionen arbetar för att implementera Göteborgs universitets Vision 2020 och för att skapa kompletta akademiska miljöer. Det övergripande målet är att förena undervisning, forskning och samverkan med andra aktörer för att skapa samhällsnytta. I ett lärosätes uppdrag ingår att aktivt verka för hållbar utveckling; att främja en god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Seminarieserie

Rättspraktiken står på flera ben. Rättspraktiken erbjuder öppna seminarier ett par gånger per termin på temat social hållbarhet.

Detta uppdrag tydliggör det akademiska ansvaret för de globala och samhälleligt mest kritiska utmaningarna. GU:s uppdrag återspeglas i den forskning och utbildning som universitet bedriver men även i den samverkan som sker med övriga samhällsaktörer t ex ideella föreningar. På Handelshögskolan och på juridiska institutionen prioriteras hållbarhetsfrågorna i såväl forskning som utbildning vilket har fått starkt genomslag i såväl strategiska planer som konkret verksamhet. Beslutet att bygga en Rättspraktik vid Juridiska institutionen är en del av detta arbete.

Att bygga en Rättspraktik i Göteborg med inriktning mot segregationsproblematik skapar ett forum där utbildning, forskning och samverkan på ett eftersträvansvärt och konkret sätt kan samspela och förstärka varandra.

Om oss

Kontakta oss

Kursansvarig för Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt är Sara Stendahl som är professor i offentlig rätt på Juridiska institutionen.

Kursansvarig för Migrationsrätt är Matilda Arvidsson som är postdoktor i internationell rätt på Juridiska institutionen.

Vikarierande samordnare för Rättspraktiken är Astrid Helmstad och kan nås per mejl astrid.helmstad@law.gu.se

Doktorander på Rättspraktiken är Kristina Hultegård, kristina.hultegard@law.gu.se, Otto Swedrup, otto.swedrup@law.gu.se och Kristina Wejstål, kristina.wejstal@law.gu.se.

Twitter
#rättspraktiken

Internationella kontakter

Juridiska institutionens Rättspraktik har nära kontakt och utbyte med flertalet law clinics runtom i världen.

Rättspraktiken är medlem i internationella nätverk: Gaje (Global Alliance for Justice Education), www.gaje.org; ENCLE (European Network for Clinical Legal Education), www.encle.org