Göteborgs universitet

Planeringsbidrag

Det är stor konkurrens om anslag från de stora forskningsfinansiärerna därför delar CFR ut planeringsbidrag till relevanta och intressanta projekt som på olika sätt rör handel. Med hjälp av planeringsbidraget får forskaren eller forskarna möjlighet att göra en förstudie samt förbereda en eller flera ansökningar som sedan skickas till större forskningsfinansiärer.

Utlysningen är stängd!

Du hittar utlysningen och hur man söker på vår engelska webb.

Ansökan ska vara inne senast 16 april 2021.

Tidigare utdelade planeringsbidrag

2020-2021

 • Freight blindness: Look beyond the “click” for a sustainable lifestyle

2019-2020

 • Return to Sender 2
 • The impact of different returns policies on e-customers’ purchase and returns behavior in the clothing sector

2018-2019

 • Strategies and business models for the transition to a circular economy in the Swedish retail industry – status quo and the road ahead
 • Psykologiska faktorers betydelse för köpbeteenden
 • The music festival as an extended store front: retail synergies through music.

2017-2018

 • Concerned Fashion Markets
 • Småskalighetens dilemma och stadens dragningskraft
 • BIDs – en lösning på vår tids största samhällsproblem
   

2016-2017

 • Garderobens paradox: Om mode, hållbarhet, och förändring

2016

 • Return to sender! An analysis of the sustainability of the reverse logistics of online clothes shopping in Sweden
 • Att förändra spelets regler – om digitalisering av handeln inom dataspelsindustrin
 • Rekyleffekter i fallet e-handel med dagligvaror


2015

 • It’s in the bag! The marketing and consumption of Recipe bags.
 • Retail consumers as ‘freight carriers’: improving the environmental and social consequences of consumer freight movements
 • The show must go on: The role of leaders and organizations on retail employees’ service delivery.

 
2014

 • Detaljhandelns finansialisering
 • Motiv och emotioner som påverkar konsumenter att köpa ekologiska produkter på internet
 • Den svenska modellen för en stark lärandekultur: Sambandet mellan interna och externa faktorer för en långsiktig och hållbar framgång inom detaljhandeln
 • Risky retailing - how risk is constructed and negotiated by retailers, consumers and the media

2013

 • Down the digital ailes: Employment in digital fashion retail
 • E-handel: En rättvisare och grönare handel?
 • Political Retailing: An ethnographic approach

2013 - planeringsbidrag för forskning om shoppingturism som delades ut i samarbete med Centrum för Turism

 • Shoppingturism från ett hållbart perspektiv
 • Shopping och staden: En studie om turisters och bofastas shoppingpraktiker.

2012

 • From paper to digits: New forms of retailing for newspapers and magazines in an age of measurement
 • Retailing and Diversity: a comparative study
 • Handelns internationalisering – betydelsen av relationer och förtroende
 • Omställningskompetens i detaljhandeln
 • E-handel i de sociala mediernas tidevarv – om yrkesroller och organisatoriska gränser.

2011

 • Svenska shoppingturisters besöksskäl, attityder och beteende
 • Designing shopping spaces: Bridging aesthetic knowledge and commercial concerns
 • SuPr Fashion - Sustainable Practices for Fashion

2010

 • Organisatorisk och institutionell riskhantering - en jämförelse av två branscher
 • Handelns avbildning, bildning och ombildning
 • The internal internationalization process of Swedish retail firms
 • Etisk konsumtion i svensk detaljhandel: fairtrade i 2000-talets Sverige
 • Macken - glesbygdens sista utpost eller en ny hyperheterogen butiksarena?
 • Butiker och konsumenter i det hållbara matlandskapet

2009

 • Marknad, entreprenörskap och praktik: En studie av apotek i omvandling
 • Estetiskt arbete och intersektionalitet i detaljhandeln: En studie av anställdas upplevelser av krav på utseende
 • Hur samverkar butikschefer och deras medarbetare för att bli framgångsrika?