Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Hälsoekonomi betraktar hälsa ur ett ekonomiskt perspektiv
Länkstig

Vad är hälsoekonomi?

Hälsoekonomi är en vetenskap som tillämpar och utvecklar ekonomisk teori och analys på företeelser och beteenden av betydelse för människors hälsa.

Mycket teoretiskt utvecklingsarbete bedrivs inom hälsoekonomin för att särskilt beakta de särdrag som kännetecknar hälso- och sjukvården och frågor som berör människors hälsa. Det kan till exempel gälla individens livsstil och levnadsvanor, beslutsfattandet inom vård och omsorg, teknologier för hälsa, incitamentstrukturer samt folkhälsopolitikens förutsättningar.

I forskningen ingår såväl teori- och metodutveckling som empiriska tillämpningar, där främst kvantitativa statistiska metoder men även i viss mån kvalitativ metodik används. Vissa frågeställningar analyseras med hjälp av experiment. Samarbete med andra hälsorelaterade discipliner är vanliga.

Startskottet för hälsoekonomi

Ofta refereras en artikel av Kenneth Arrow, publicerad i den ledande ekonomiska tidskriften American Economic Review år 1963, som ett startskott för den hälsoekonomiska forskningen. Sedan dess har den blivit alltmer omfattande och mer och mer specialiserad. Vetenskapliga artiklar publiceras nu i ledande ekonomiska och medicinska tidskrifter. År 1972 mottog Arrow Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne.

Lästips!

  • Propper C. "Why economics is good for your health". 2004 Royal Economic Society Public Lecture. Health Economics 2005;14:987-997.

De tre internationellt mest citerade hälsoekonomiska publikationerna:

  • Arrow K. "Uncertainty and the welfare economics of medical care". American Economic Review 1963;53:941-973.
  • Grossman M. "On the concept of health capital and the demand for health". Journal of Political Economy 1972;80:223-255.
  • Acemoglu D, Johnsson S, Robinson JA. "The colonial origins of comparative development: an empirical investigation". American Economic Review 2001;91:1369-1401.

Den mest citerade publikationen med svenska författare:

  • Färe R, Grosskopf S, Lindgren B, Roos P. "Productivity developments in Swedish hospitals: a Malmquist output index approach". I Charnes A, Cooper W, Lewin AY, Seiford LM (red) Data Envelopment Analysis. Theory, Methodology and Applications. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994:253-272.

Källa: Wagstaff A, Culyer AJ. Four decades of health economics through a bibliometric lens. Journal of Health Economics 2012;31:406-439.