Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Internationell advisory board

CHEGUs internationella "advisory board" har till uppgift att föreslå och föja forskningen vid CHEGU så att den står i samklang med den internationella utvecklingen av den hälsoekonomiska disciplinen. Rådet utses gemensamt av CHEGUs styrgrupp och föreståndare.

Michael Grossman

är en "distinguished professor" i nationalekonomi vid Graduate Center på City University i New York och "research associate" på National Bureau of Economic Research (NBER), där han också är ansvarig för det hälsoekonomiska programmet. Han har varit ledare för American Society of Health Economists och var den första att ta emot Victor Fuchs Award vilket var ett hederspris för hans livslånga bidrag till hälsoekonomi. Hans forskning har varit inriktad på nationalekonomiska modeller som förklarar hälsa och den ekonomiska effekten av missbruk. 1972 introducerade han ett koncept som bygger på att individen själv är en producent av sin egen hälsa. Det var en stor prestation och ett nyskapande bidrag till nationalekonomisk teori. ”Grossmanmodellen” har varit enormt inflytelserik i utvecklingen av hälsoekonomi. Han har publicerat över 60 tidskriftsartiklar och över 30 bokkapitel. Läs mer på Michael Grossmans webbsida.

Dorte Gyrd-Hansen

är professor i hälsoekonomi på Centre of Health Economics Research (COHERE) vid Syddanska Universitetet i Odense, Danmark. Hon är även medlem i styrelsen för International Health Economics Association (iHEA). Hennes huvudsakliga intresse är ekonomisk utvärdering i hälso- och sjukvård, teori, metodologiska problem och appliceringar. Hon har publicerat över 70 artiklar inom detta område i tidskrifter i nationalekonomi, policy och medicin. Läs mer på Dorte Gyrd-Hansens webbsida.

Tor Iversen

är professor i hälsoekonomi vid Department of Health Management and Health Economics på Oslo Universitet. Han är även medlem i styrelsen för International Health Economics Association (iHEA). För närvarande leder han den norska medverkan i det EU-finansierade projektet EuroHOPE (European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency). Hans huvudsakliga forskningsintresse är hur hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering påverkar hälso-och sjukvårdens resultat. Han har publicerat ett stort antal artiklar i nationalekonomiska och medicinska tidskrifter om ”non-price rationing mechanisms” i hälso- och sjukvård och om incitamenten för dem som utför hälso- och sjukvård. Läs mer på Tor Iversens webbsida.

Jody Sindelar

är professor i folkhälsa och hälsoekonom vid Yale School of Public Health. Hon är även knuten som forskare till National Bureau of Economic Research (NBER) och till Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA). Hon har varit president för American Society of Health Economists. Hennes huvudsakliga intresse inom forskning är de ekonomiska effekterna av missbruk och hon har publicerat över 100 artiklar inom detta ämne i tidskrifter i nationalekonomi, policy, missbruk, hälsa och medicin. Läs mer på Jody Sindelars webbsida.