Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Centrum för hälsoekonomi 

Bild
Hälsoekonomi betraktar hälsa ur ett ekonomiskt perspektiv
Länkstig

Hälsoekonomi är en vetenskap som tillämpar och utvecklar ekonomisk teori och analys på företeelser och beteenden av betydelse för människors hälsa. Flera discipliner studerar samma fenomen men från olika utgångspunkter. Samverkan ger ett mervärde utöver de enskilda disciplinernas bidrag till vetandet.

CHEGU (Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet) är ett virtuellt centrum för samverkan över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser mellan forskare inom det hälsoekonomiska området. CHEGU är även ett gemensamt kontaktorgan gentemot externa intressenter.
Forskning inom CHEGUs verksamhetsområde bedrivs i synnherhet vid institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan.