Göteborgs universitet
Bild
Studenter som pluggar och umgås

Mastersprogram i innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap blir allt viktigare för välstånd och välfärd. För att öka innovationskraften måste vi fortsatt utveckla den teoretisk förståelsen för dessa ämnen, men vi måste även lära ut nya praktiska färdigheter och kompetenser till framtida ledare inom näringsliv, industri och akademi. Vi erbjuder två mastersprogram, som ges på engelska och leder fram till en internationellt erkänd masterexamen. Nedan hittar du kortare information om programmen, samt länk till respektive hemsida där du hittar mer information om innehåll, upplägg, kursplaner samt antagningskrav.

Innovation and Industrial Management

Handelshögskolans mastersprogram Innovation and Industrial Management (IIM) är en tvåårig utbildning med fokus på de utmaningar som dagens företag står inför och behovet av att skapa nätverk som ett sätt att möta de konstanta förändringar som sker i affärslandskapet, vad gäller såväl marknadsstruktur och konkurrenskraft som teknologisk utveckling.

Studenterna tränas i kritisk analys och problemlösning relaterat till dessa frågeställningar och koncept som idag används för att angripa desamma. Casestudier, där studenter jobbar i grupp, är en central del av utbildningen och involverar partnerföretag och organisationer vilka levererar aktuella problemställningar för respektive aktör relaterat till innovation och dess roll.

Alumner från programmet jobbar idag med såväl produktionsprocesser och övergripande managementfrågor till direkt innovation management och konsulttjänster inom multinationella företag från olika sektorer.

Knowledge-based Entrepreneurship

Handelshögskolans mastersprogram i entreprenörskap (Knowledge-based Entrepreneurship) är en tvåårig utbildning som ska ge studenterna vetenskaplig och praktisk kunskap inom entreprenörskap. Studenterna introduceras till begrepp, metoder och tekniker med potential att utveckla nya företag såväl som att förnya existerande verksamheter. En viktig komponent är samarbetet med partnerföretag och organisationer, genom vilka studenterna får tillgång till verkliga case tillsammans med stöttning och resurser från GU Ventures.

Programmet är uppbyggt för att utveckla kritiska och analytiska och förmågor i relation till entreprenöriella processer och aktiviteter. Från dag ett är studenterna involverade i att utveckla egna idéer och projekt, men också i att förbättra affärsmodeller för existerande start-ups.

Alumner från programmet har olika karriärer, såsom att starta egna företag, men också till att arbeta i olika positioner kopplade till förändringsprocesser och affärsutveckling i multinationella företag.