Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Verktyg
Länkstig

Exempel på verktyg för personcentrerad vård

Här finns ett par exempel på verktyg för personcentrerad vård som tagits fram inom GPCC. Dessa har utvecklats och använts inom en specifik kontext och är inte generella, utan ska ses som exempel. Liknande verktyg kan naturligtvis tas fram för andra verksamheter, som är anpassade till just dessa.

De verktyg som delas här har utvecklats och använts inom GPCCs forskning samt på GPCCs referensavdelning för personcentrerad vård, avdelning 352A, en internmedicinsk avdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra. Hälsoplaneringsunderlaget/hälsoplanen användes som underlag vid inskrivningssamtalet, och vårddagboken (tillsammans med hälsoplanen) hade patienten hos sig under hela sin sjukhusvistelse, samt tog med den hem.

Liknande verktyg används inom andra verksamheter där man arbetar personcentrerat. Har du frågor om verktyg för personcentrerad vård, kontakta: Eva Jakobsson Ung, som är ansvarig för forskningsdomän teoretisk och praktisk utveckling av personcentrerad vård på GPCC.