Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Länkstig

The Psychology of Extreme Violence

by Clare S. Allely

Featuring a unique overview of the different forms of extreme violence, this book considers the psychology of extreme violence alongside a variety of contributing factors, such as brain abnormalities in homicide offenders. Featuring several contemporary real-world case studies, this book offers insight into the psychology of serial homicide offenders, mass shooters, school shooters and lone-actor terrorists. 

The main purpose of this book is not to glorify or condemn the actions of these individuals, but to attempt to explain the motivations and circumstances that inspire such acts of extreme violence. By adopting a detailed case study approach, it aims to increase our understanding of the specific motivations and psychological factors underlying extreme violence.

Using nontechnical language, this book is the ideal companion for students, researchers, and forensic practitioners interested in the multidisciplinary nature of extreme violence. This book will also be of interest to students taking courses on homicide, mass shooting, school shooting, terrorism, forensic psychology and criminology and criminal justice. 

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: The Anatomy of Extreme Violence

Chapter 3: Serial Homicide

Chapter 4: Mass Shooters

Chapter 5. Rampage School Shootings

Chapter 6: The Psychology of Terrorism and Lone-Actor Terrorists

Chapter 7: Conclusion: Threat Assessment and Prevention of Extreme Violence

Index

kk
k

ESSENCE

by Christopher Gillberg

Christopher Gillberg är upphovsman till ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Det är ett paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som alltför ofta betecknas som avgränsade tillstånd till exempel adhd, autism, DCD. Minst tio procent av alla barn under 18 år har eller har haft någon eller flera av dessa problemtyper/diagnoser.

Poängen med att utgå från ESSENCE-begreppet är att det kan bidra till tidig upptäckt och förståelse för barnets hela fungerande inte bara en diagnos. Barn kan ha svårigheter med motorkoordination, sensorisk perception, kommunikation/språk, aktivitet/impulsivitet, uppmärksamhet, social interaktion/ömsesidighet samt sömn och mat. Med anpassade och tidiga insatser kan vi hjälpa barnen och förebygga problem i vuxen ålder.

oo
Foto: fg

Beethoven: The Asperger Connection

Heijder has taken a completely new and 21st-century approach to the study of the 19th-century genius Beethoven. The book is exciting, convincing and well-founded. We regard this text as an asset that not only conveys the drawbacks associated with Asperger syndrome, but demonstrates its positive aspects, as well. AALTJE VAN ZWEDEN, Papageno Foundation JAAP VAN ZWEDEN, Music Director of the New York Philharmonic

gif
Foto: k

Påsatt och avskärmad - i en uppkopplad värld

by Nanna Gillberg

I Påsatt och avskärmad undersöks det allmänt accepterade missbruket av mobilen. Boken är en svidande vidräkning med skärmsamhället och en ögonöppnare för blåögda mobil-junkies.

ll
Foto: l

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin : kliniska riktlinjer för bemötande och behandling

av Lena Nylander

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp med hög benägenhet för psykiatriska symtom och sjukdomar. Många av dessa patienter erbjuder såväl diagnostiska som behandlingsmässiga utmaningar.


Riktlinjerna syftar bland annat till att:


 • Öka kunskap om, förståelse för och därmed intresset för patienter med intellektuell funktionsnedsättning. 
   
 • Sprida kunskap om hur bemötande och övriga förhållanden kan anpassas i patientens möte med sjukvården. 
   
 • Uppmuntra till samverkan och nätverksarbete runt patienten med hänsyn till såväl sociala som somatiska och psykiatriska faktorer. 
   
 • Motverka brister i diagnostiska överväganden. 
   
 • Medverka till adekvat farmakologisk och annan behandling av psykisk sjukdom hos patienten. 
   
 • Motverka överförskrivning av bensodiazepiner, hypnotika och antipsykotika. 

På flera ställen i riktlinjerna får läsaren inblick i närliggande kunskapsfält, som exempelvis somatiska tillstånd, omvårdnadsaspekter samt psykologisk utredning och behandling.
Boken vänder sig till såväl psykiatrer och omvårdnadspersonal som andra yrkesverksamma inom vuxenpsykiatri, men kan med behållning även läsas av yrkesverksamma inom primärvården. Studenter inom högskoleutbildningen för sjukvårdspersonal kan också ha utbyte av att läsa boken.
Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin - kliniska riktlinjer för bemötande och behandling är den tjugonde skriften i serien Svensk Psykiatri. 

 

d

The Autisms

By Mary Coleman and Christopher Gillberg

The Autisms, written by Mary Coleman and Christopher Gillberg, demonstrates that autism, like mental retardation, is a clinical presentation of numerous different diseases, many with genomic underpinnings. In this ground-breaking work, the authors explain in great detail how to clinically diagnose infants, children, adolescents and adults with autistic behavioral features and their psychiatric and neurological work-ups.

This new edition contains several chapters on the associated problems of autism, such as intellectual disability, epilepsy, tics, eating disorders and sleep problems, as well as a chapter on epidemiology that documents the historical increase in autism diagnoses. Several chapters summarize the latest data on neuroanatomy, biochemistry and neuropsychology, while three neurogenomics chapters show evidence suggesting that autism occurs due to genetic errors which cause interruption or misdirection of critical neurodevelopmental circuits in the fetal brain. 

Completely up-to-date, The Autisms is relevant and necessary reading for researchers and clinicians in neuroscience, neurology, pediatrics, psychiatry, and psychology.

kkk
Foto: kkk