Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Two preschool children playing with bricks
Foto: Pexels.com
Länkstig

ESSENCE-Q screeningformulär

ESSENCE-Q är ett frågeformulär, vars syfte är att hjälpa kliniker och forskare att identifiera barn som kan ha någon form av störning som sorteras under paraplybegreppet ESSENCE.

Om ESSENCE-Q

ESSENCE-Q är ett frågeformulär avsett att användas kliniskt och inom forskning och vars syfte är att hjälpa kliniker och forskare att identifiera barn (i alla åldrar, men framförallt små barn) som kan ha någon form av störning som sorteras under paraplybegreppet ESSENCE (inklusive t.ex. AST, ADHD, DCD, SLI och Tourettes syndrom).

Hur beräknas ESSENCE-Q?

Räkna ihop antalet JA och KANSKE/LITE. Alla barn som får ett (eller flera) tydliga JA eller tre (eller flera) KANSKE/LITE bör bedömas av en specialist på barns utveckling eller screenas för ytterligare problem av en BVC-sjuksköterska.

Psykometriska egenskaper

ESSENCE-Q har i en studie i Japan visat sig ha goda psykometriska egenskaper när den användes som föräldraformulär i en klinisk miljö med en sensitivitet på 0,94 och specificitet på 0,53. Hög sensitivitet, som i det här fallet, är att föredra av ett screeninginstrument.

Användbarhet

ESSENCE-Q kan användas som en kort intervju (som leds av en läkare eller psykolog/sjuksköterska som ingår i ett utvecklingsneurologiskt bedömningsteam) eller som en enkät som fylls i av mödrar (har ännu inte testats på fäder). Det är inte ett diagnostiskt verktyg eller ett som kan användas som proxy för diagnos utan används som ett screeninginstrument.

Hatakenaka Y, Fernell E, Sakaguchi M, Ninomiya H, Fukunaga I, Gillberg C. (2016), Hatakenaka Y, Ninomiya H, Billstedt E, Fernell E, Gillberg C.