Göteborgs universitet

Global Gender Studies

Forskargruppen Global Gender Studies har som mål att utgöra en plattform för ett ökat samarbete mellan genusforskare på institutionen för globala studier och att producera nyskapande och internationellt erkänd genusforskning inom det breda fältet globala studier.

Om forskargruppen

Institutionen för globala studier har en lång och starkt tradition av både forskning och undervisning inom fältet globala genusstudier. Omfattningen och räckvidden av forskningsfältet märks inte minst i de många spännande och framgångsrika forskningsprojekten på institutionen, samt i det ökade antalet internationella publikationer och nätverkssamverkan inom forskningsfältet.

Forskargruppen har som mål att utgöra en plattform för ett ökat samarbete mellan genusforskare på institutionen för globala studier samt att producera nyskapande och internationellt erkänd genusforskning inom det breda fältet globala studier. Det långsiktiga målet för forskargruppen är att utveckla en excellent och kreativ miljö både för juniora och seniora genusforskare, som i sin tur leder till att genusforskningen på institutionen för globala studier utvecklas till en internationellt erkänd forskningsprofil.

Forskargruppen anordnar regelbundet lunchträffar. Tid och plats annonseras i evenemangskalendern på institutionens interna sidor (SGS Staff Portal).