Göteborgs universitet

Integrationscentrum

Integrationscentrum arbetar med integrationsfrågor utifrån flera olika perspektiv. Genomgående för alla verksamheter är att synsättet att nyanlända är resurser och tillgångar för stadens utveckling.

Integrationscentrum har blivit en viktig fysisk mötesplats för nyanlända flyktingar. Hit kommer de för att läsa kursen i samhällsorienteringen som handlar om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. De kan också få individuell rådgivning på sitt modersmål på det flerspråkiga informationskontoret. Här finns också möjligheter att delta i Språkvän/Flyktingguides aktiviteter för social integration och mentorprogrammet Vägvisaren som erbjuder snabbare vägar in i det svenska samhället.

Integrationscentrum är också en mötesplats för personer som på olika sätt vill engagera sig i integrationen av nyanlända. Integrationscentrum används flitigt av frivilligorganisationer och institutioner som vill få kontakt med de 100-talet besökare som passerar lokalerna varje dag.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är en lagstadgad insats och en del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram för nyanlända flyktingar. Utbildningen har funnits i Göteborg sedan 2008.
2010 skrevs förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och kommunerna är sedan dess skyldiga att erbjuda kursen i samhällsorientering till målgruppen. För andra grupper av invandrare skall samhällsorientering erbjudas som en frivillig men gratis introduktion till det svenska samhället.

Kursen innehåller information för en bra start i Sverige. Kursen genomförs på modersmålet med lärare som har dubbel språklig och kulturell kompetens. Detta ett aktivt deltagande och diskussioner om rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och jämlikhet, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen handlar också om praktiskt vardagsliv såsom frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Mänskliga rättigheter går som en röd tråd genom hela kursen.

Informationskontor för nyanlända på flera språk

Utöver lektionerna i samhällsorientering finns ett stort behov av information och att kunna ställa frågor. Detta har lett till att Integrationscentrum öppnat ett informationskontor för nyanlända på flera språk (arabiska, tigrinja, dari, persiska och somaliska). Informationskontorets inriktning, liksom samhällsorienteringens, är inte att lämna snabba svar utan ge hjälp till självhjälp.

Fördjupningskurser

Integrationscentrum erbjuder två fördjupningskurser med olika fokus. Den ena kursen är i digital kompetens där deltagarna får kunskap att hantera digitalt bank-id, söka information och lär sig mer om källkritik. Den andra kursen handlar om föräldrarollen och hur det är att vara förälder i ett nytt land. Kurserna är frivilliga.

Mentorprogrammet Vägvisaren

Vägvisaren sammanför nyanlända adepter med etablerade mentorer som tillsammans arbetar för den nyanlända individen ska nå sina professionella mål.

Språkvän/Flyktingguide

Språkvän/Flyktingguide startades 2003 har sedan dess matchat många språkvänner för ett ömsesidigt utbyte och social integration. Utöver att matcha ihop etablerade och nyanlända individer, grupper eller familjer så erbjuder de också gruppaktiviteter och studiecirklar med mottot ”integration uppstår där människor möts”.

Video (0:24)
Se varandra, bli språkvänner

Välkommen till Integrationscentrum!
Besök oss på Andra Långgatan 19 i Göteborg.
Du kan också kontakta oss via samhallsorientering@socialresurs.goteborg.se eller på telefonnummer 031-367 91 50.