Göteborgs universitet
Bild
expert pool

Expertpool

Syftet med CGMs expertpool är att möjliggöra bättre kommunikation och informationsspridning mellan forskare och externa aktörer (t.ex. journalister, myndigheter, civila samhället). Nedan hittar du kontaktuppgifter till ett urval av forskare vid Göteborgs universitet som forskar om frågor rörande migration och integration.

Svensk migrationspolitik

Andrea Spehar   Universitetslektor och docent i statsvetenskap e-post: andrea.spehar@pol.gu.se          telefon: 031–786 1192
Nyckelord: Politiska partier och migration, migrationspolitisk utveckling i Sverige

Anja Karlsson Franck Universitetslektor i Freds- och Utvecklingsforskning på Institutionen för Globala Studier
e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se         telefon: 031–786 1414 , 0709101150

Karin Zelano   Redaktör, PhD.    
e-post: karin.zelano@nordicom.gu.se    telefon: 031-786 1806
Nyckelord: Fria rörligheten inom EU, Utsatta EU-medborgare, Flernivåstyrning

Jesper Strömbäck
e-post: jesper.stromback@jmg.gu.se    Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Nyckelord: Mediernas bevakning av invandring, Allmänhetens attityder till invandring, Mediernas påverkan på allmänhetens attityder till invandring, Hur invandring påverkar Sverige

Otto Swedrup
otto.swedrup@law.gu.se Juridiska institutionen
Nyckelord: Offentlig rätt, Välfärdsrätt, Civilsamhälle, Sociala rättigheter, EU-migration

 

EU:s migrationspolitik

Andrea Spehar   Universitetslektor och docent i statsvetenskap e-post: andrea.spehar@pol.gu.se          telefon: 031–786 1192
Nyckelord: Politiska partier och migration, migrationspolitisk utveckling i Sverige

Anja Karlsson Franck Universitetslektor i Freds- och Utvecklingsforskning på Institutionen för Globala Studier
e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se         telefon: 031–786 1414 , 0709101150

Karin Zelano   Redaktör, PhD.    
e-post: karin.zelano@nordicom.gu.se    telefon: 031-786 1806
Nyckelord: Fria rörligheten inom EU, Utsatta EU-medborgare, Flernivåstyrning
 

Global migration

Andrea Castro
andrea.castro@sprak.gu.se
Institutionen för språk och litteraturer
Nyckelord: Latinamerikansk litteratur, Nationsbyggnad, Migration, Exil, Subjektivitet

Sari Kouvo
sari.kouvo@law.gu.se
Juridiska Institutionen (Handelshögskolan)
Nyckelord: Internationell rätt, EU och utrikespolitik, Afghanistan.

Helena Lindholm
helena.lindholm@gu.se
Institutionen för globala studier
Nykelord: Diaspora, Identitet, Flyktningskap, Mellanöstern, Tillgang till hälsa

Fredrik Olsson
fredrik.olsson@sprak.gu.se
Institutionen för språk och litteraturer
Nyckelord: Samtida spanskspråkig litteratur, Gränser, Irreguljär migration, Transnationella familjer, Dekolonialitet

Camilla Orjuela
camilla.orjuela@globalstudies.gu.se
Institutionen för globala studier
Nyckelord: Fredsbyggande, Migranters engagemang i hemlandets politik, Övergångsrättvisa, Efterkrigssamhällen, Transnationalism

Karsten Paerregaard
karsten.paerregaard@globalstudies.gu.se
Institutionen för globala studier
Nyckelord: Diaspora, Omhändertagande, Religion, Remittering, Entreprenörskap, Peru

Lisa Åkesson
lisa.akesson@globalstudies.gu.se
Institutionen för globala studier
Nyckelord: Nord-syd migration, Återvändande, Remitteringar, Transnationalism, Globala familjer, Portugistalande Afrika.

Susanne Åsman
susanne.asman@globalstudies.gu.se
Institutionen för globala studier
Nyckelord: Kritiska studier av sextrafficking och anti-trafficking interventioner, Migration för sexarbete och vardagsliv vid återvändande migration, Migrationsindustrin, "Brokerage" och genusrelaterad arbetsmigration

Hälsa

Lena Andersson
lena.andersson@socwork.gu.se
Institutionen för socialt arbete

Nyckelord: Papperslösa migranters hälsa

Elisabeth Lönnermark
elisabet.lonnermark@infect.gu.se
Institutionen för biomedicin (Sahlgrenska akademin)

Jesper Löve
jesper.love@socmed.gu.se
Samhällsmedicin och folkhälsa (Sahlgrenska akademin)
Nyckelord: Psykisk hälsa, Hälsolitteracitet, Barriärer till vård, Intervention

Integration

Gabriella Elgenius
gabriella.elgenius@gu.se
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Nyckelord: Diaspora mobilisering och civila samhället; arbetsmarknadintegration och andra former av social integration; Nationalism och etno-nationalism

Ezgi Irgil
ezgi.irgil@gu.se
Statsvetenskapliga Institutionen
Nyckelord: Local governance, Collaborative governance, Urban refugees

Jonas Landgren
jonas.landgren@ait.gu.se
Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Nyckelord: Digitalisering, Migration, Digitaliserad migration, Organisering av hjälpinsatser, Informationsteknologi som möjliggörare och barriär vid migrationsprocesser

Helena Lindholm
helena.lindholm@gu.se
Institutionen för globala studier
Rektorsråd i frågor som rör nyanlända och inkludering

Edgar Platen
edgar.platen@sprak.gu.se
Institutionen för språk och litteraturer
Nyckelord: Migrationslitteratur, Transkulturalitet, Kulturell rasism, Värdegrund ("Leitkultur")

Rodney Stevens
stevens@gvc.gu.se
Institutionen för geovetenskaper
Nyckelord: Immigrantbaserade fallstudier för integration och nätverksutveckling

Arbetsmarknadsintegration

Andreas Diedrich
andreas.diedrich@gri.gu.se
Gothenburg Research Institute (Handelshögskolan)
Nyckelord: Organisational studies, Labour market integration of refugees and other immigrants

Denis Frank
denis.frank@socav.gu.se
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Nyckelord: Arbetsmarknadsintegration, Arbetskraftsmigration, Historisk sociologi, Invandringspolitik, Rekrytering

Vedran Omanovic
vedran.omanovic@handels.gu.se
Företagsekonomiska Institutionen (Handelshögskolan)
Nyckelord: Mångfald i organisationer, Ojämlikheter i organisationer, Organisationsförändringar, Omstrukturering/omställning

Maria Jose Zapata Campos
mj.zapata@handels.gu.se
Företagsekonomiska Institutionen (Handelshögskolan)
Nyckelord: Public-private collaboration, Organizing sustainability,

Asyl

Baharan Kazemi
baharan.kazemi@socwork.gu.se
Institutionen för socialt arbete
Nyckelord: Ensamkommande barn och unga som omhändertas enligt LVU

Charlotte Melander
charlotte.melander@socwork.gu.se
Institutionen för socialt arbete

Nyckelord: Socialt stöd, Omsorg och föräldraskap inom transnationella familjer, Ensamkommande barn

Kristina Wejstål
kristina.wejstal@law.gu.se
Juridiska Institutionen (Handelshögskolan)
Nyckelord: Asyl, Mänskliga rättigheter, Internationell och europeisk migrationsrätt

Utbildning

Girma Berhanu
girma.berhanu@ped.gu.se
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Nyckelord: Ethnicity, Special education, Inclusive education, Participation of marginalized groups at tertiary education, Integration, Disability studies

Emma Gyllerfelt
emma.gyllerfelt@hdk.gu.se
Högskolan för design och konsthantverk
Nyckelord: Slöjd, Nyanlända elever, Kartläggning, Interaktion, Multimodalitet

Tarja Häikiö Karlsson
tarja.haikio@hdk.gu.se
Högskolan för design och konsthantverk
Nyckelord: Interkulturalitet, Inkluderande arbetssätt, Deltagande, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Anna Lyngfelt
anna.lyngfelt@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Nyckelord: Narrativer, Flerspråkighet, Utbildning, Literacitet

Frida Siekkinen
frida.siekkinen@gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Nyckelord: Svenska som andraspråkskodade elever, Svenska som andraspråk, Språk och diskurser, Flerspråkighet, Transspråkande

Sylvana Sofkova Hashemi
sylvana.sofkova.hashemi@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Nyckelord: Språkanvändning i social media, Mobilt lärande, Social semiotik, Tvärkulturell design för lärande

Svenska som andraspråk

Carina Carlund
carina.carlund@svenska.gu.se
Institutionen för svenska språket
Nyckelord:Svenska som andraspråk

Tommaso Milani
tommaso.milani@svenska.gu.se
Institutionen för svenska språket
Nyckelord: Flerspråkighet, Genus/sexualitet, Språkpolitik, Språkideologier, Mediadebatter

Anna Winlund
anna.winlund@gu.se
Institutionen för svenska språket
Nyckelord: Nyanlända elever, Svenska som andraspråk, Litteracitet, Andraspråksutveckling

Identitet

Michael Azar
michael.azar@lir.gu.se
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Nyckelord: Identitet, Identifikation, Globalisering, Historiska och libidinösa perspektiv, Mellanöstern

Katharina Kehl
katharina.kehl@gu.se
Institutionen för globala studier
Nyckelord: Migration, Genus, Sexualitet, Homonationalism, Normer

Mikela Lundahl Hero
mikela.lundahl@globalstudies.gu.se
Institutionen för globala studier
Nyckelord: Migration, Temporality, Belonging, Imagined communities, Refugees

Tetz Rooke
tetz.rooke@sprak.gu.se
Institutionen för språk och litteraturer
Nyckelord: Arabisk migrationslitteratur, Arabiska språket i Sverige, Miljö och migration i Mellanöstern

Ove Sernhede
ove.sernhede@gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Nyckelord: Mångkultur, Nya etnicitet, Segregation, Lärande, Ungdomskultur

Ylva Svensson
ylva.svensson@psy.gu.se
Psykologiska institutionen
Nyckelord: Social integration, Inkludering, Mellanetniska relationer, (etnisk) Identitet

Eva Zetterman
eva.zetterman@gu.se
Institutionen för kulturvetenskaper
Nyckelord: Korsare/passerare av gränser (Mexico-USA), Marginalisering, Erfarenhet/er som Chicana/o, Kritiska vithetsstudier, Representationer av identitet

Religion

Göran Larsson
goran.larsson@lir.gu.se
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Nyckelord: Religion, Migration, Islam

Daniel Enstedt
daniel.enstedt@lir.gu.se
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Nyckelord: Religion, Migration, Diaspora, Makt, Religionsbeteendevetenskap

Segregering

Björn Gustafsson
bjorn.gustafsson@socwork.gu.se
Institutionen för socialt arbete
Nyckelord: Invandring, Fattigdom, Inkomstfördelning

Nils Hammarén
nils.hammaren@gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Nyckelord: Ungdomskultur, Genus, Mångkultur, Segregation, Identitetsprocesser

Jonas Lindbäck
jonas.lindback@gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Nyckelord: Utbildning, Segregation i skola, Urban segregation, Territoriell stigmatisering, Andrafiering.

Johannes Lunneblad
johannes.lunneblad@ped.gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Nyckelord: Flyktningar, Migration, Barndom, Segregation, Förskola, Skola.

Rasism och diskriminering

Marie Demker
marie.demker@gu.se
Statsvetenskapliga institutionen

Nyckelord: Rasism, Religion, Nationalism och Främlingsfientlighet

Cecilia Ekström
cecilia.ekstrom@globalstudies.gu.se
Institutionen för globala studier

Nyckelord: Stigmatisering, Diskriminering, Makt, Våld, Identitet

Adrian Groglopo
adrian.groglopo@socwork.gu.se
Institutionen för socialt arbete

Nyckelord: Rasism, Intersektionalitet, Postkolonialism, Dekolonial teori, Kolonial kapitalism, Strukturell diskriminering.

Lena Sawyer
lena.sawyer@socwork.gu.se
Institutionen för socialt arbete

Nyckelord: Diaspora, Postkolonialism, Rasism, Institutionell diskriminering

Hittar du inte experten du letar efter?

Kontakta vår forskningskoordinator som gärna hjälper dig att hitta någon som kan svara på dina frågor.

Alice Johansson
alice.johansson@gu.se