Göteborgs universitet
Bild
glödlampor i olika färger syns bakom staket
Länkstig

Forskningsprojekt inom migration och integration vid Göteborgs Universitet

Här har vi listat forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet som rör migration och integration. Sidan uppdateras varje termin. Notera att varje projekt har en egen projektsida med utförligare beskrivning och kontaktuppgifter. Du kan också själv söka forskning och publikationer via länkarna till höger.

ASILE - Global Asylum Governance and European Union's Role

Att skapa legitimitet i migrations- och asylprocesser: Ett genusperspektiv

Att skipa rättvisa efter massvåld: Migranters engagemang i transitionell rättvisa

Att styra möjligheten att få stanna: en samtidshistorisk studie av svenska statens styrning av migranters tillgång till stadigvarande vistelse

Att vara pappa och flykting. En jämförande studie av faderskap och familjeintegration i Storbritannien och Sverige

Att öka mångfald och inkludering - globala strategier, utmaningar och konsekvenser

Avhandlingsprojekt: Arbetskraftsrörlighet och villkor för migration inom Europa: Professionell och privilegierad migration från Sverige

Bra liv i Angered: Att underlätta idéer, agerande och delaktighet för att främja hälsa

Care-giving arrangements in the enlarged Europe: migrants’ parental strategies and the role of institutonal context in Sweden

Civilsamhället och ansvaret för nyanlända

Civilsamhällets roll för arbetsmarknadsdeltagande i mångkulturella områden i Sverige och Storbritannien. (LOCALiTIES)

CLIMIG- Ett nytt tvärvetenskapligt ramverk för att studera relationen mellan klimatförändringar och migration

Det nya migrationsflödet från Portugal till Angola (avhandlingsprojekt)

Diaspora and Civil Society: the case of Polish migration to the UK pre- and post-Brexit.

Det transnationella civilsamhället och utrikespolitiken

Development of lexical and grammatical competences in immigrant Swedish

Efter krisen. Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning

'Empowering Cities of Migration': nya metoder för engagemang, urban och lokal integration (EMPOWER).

Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa: migrerande föräldrars strategier för omsorg på distans och dess institutionella förutsättningar i Sverige

Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa: migrerande föräldrars strategier för omsorg på distans och dess institutionella förutsättningar i Sverige

Ett nytt tvärvetenskapligt ramverk för att studera relationen mellan klimatförändringar och migration

Flyktingbilden i medier och opinion, 2015-2016

Flyktingkvinnors uppfattningar av vad som utgör en framgångsrik integration

Forskningsnätverk om Migration och Etnicitet MERGU (Migration and Ethnicity Research Gothenburg University).

Framtiden för heterogena och förfördelade bostadsområden i de nordiska välfärdsstaterna – invånarnas röster

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden

Föräldrar över gränser

Förändrade roller och framväxande nätverk

Geopolitikens gränser - De nya samarbetena i Rödahavsregionen

Globaliseringen av migrationen till Sverige: Arbetskraftsinvandringen från Indien och Kina 2008-2014

Gästfrihetens tvetydighet och den interkulturella integrationen i europeiska gränszoner, ca. 1000-1350

Hem och (dis)kontinuitet: Familjehem för barn med migrationsbakgrund (HoMi)

Humanitär stormakt? Det lokala flyktingmottagandet i Sverige 1700–1730

Hållbart fiske – mänskliga rättigheter för burmesiska fiskare i Thailand

Integration at the Neighborhood Level: Cross-National Comparisons of Refugee Segregation, Identity, and Inclusion

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration

Integration och migration

Italien före Rom. Att undersöka samspelet mellan kulturell och genetisk variation i Italien före Romarriket

Juridisk identitet under rebellrörelser och icke-erkända stater

Kategorisering och gränskontroll: Statliga försök att definiera och välja ”rätt flykting” i Sverige och Kanada

Kategorisering och gränskontroll: Statliga försök att definiera och välja ”rätt flykting” i Sverige och Kanada

Kulturarv, delaktighet och socialt arbete

Kulturarv, delaktighet och socialt arbete: Att praktisera integration

Könsdiskriminerande arbetsmigrationsrestriktioner i Nepal

Lokala initiativ för integration genom interkulturellt brobygge. En jämförande analys av förändringsteorier i lokala integrationsprojekt

Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter?

Mediernas påverkan på allmänhetens attityder till migration

MERGING Housing for immigrants and community integration in Europe and beyond: strategies, policies, dwellings and governance

MICOLL – Migration och boende: Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande

MICOLL – Migration och boende: Att möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande

MiDem – Migration and Democracy: Confronting Illiberalism in the Baltic Sea Region

Migranter och anvisning av boende: att erbjudas skilda livsvillkor

Migration and Diversity

Migration and Polarisation on the Labourmarket: patterns, mechanisms and experiences

Migration integration och socialt arbete (MIOS)

Migration, utbildning och arbetsliv i tvärvetenskaplig belysning

Nordic Network for Research on Refugee Children

Organizing Integration: Att organisera utrikes föddas arbetsmarknadsintegration – teori och praktik

Outsiders within: Internflyktingar i det tidigmoderna Europa

Patterns of selective out-migration of natives from Sweden, 1996-2007

Patterns of selective out-migration of natives from Sweden, 1996-2007

PLACED: Accommodating refugees and asylum seekers and the spatial production of hospitality and otherness

Plattform för migration, hälsa och mänskliga rättigheter Hälsa, vård och jämlikhet i ett heterogent samhälle

Polariseringens utmaningar på den svenska arbetsmarknaden

Portugisiska migranter i Moçambique: Postkolonialism och utbyte av kunskap

REGG - Regional and Global Governance

'Rethinking Integration': en komparativ studie om civilsamhället i utsatta och mångkulturella områden i Sverige

Rural-urban migrant youth and gendered livelihood practices in the city: perspectives from Addis Ababa, Ethiopia

Rural-urban migrant youth and gendered livelihood practices in the city: perspectives from Addis Ababa, Ethiopia

Samverkan för att organisera integration

Selektion och migration. Jämförande studier av flyttningar under förhållanden som påminner om naturliga experiment

Sex i Gränsland. Hur svensk jämställdhetspolitik och migrationspolitik påverkar personer som säljer sex i Sverige

SIPGI – Flyktinginvandring och städer: Sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige

Sociala medier som diskursiv möjlighetsstruktur för attacker mot flyktingboenden

Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: språkliga landskap i Göteborg

Svenskarna i Bayate, Kuba - Ett stycke bortglömd emigrationshistorik

To Punish or to Pardon: Attitudes Towards Justice and Reintegration for Europeans who Cooperated with the Islamic State

The Swedish Exodus: determinants of emigration from Sweden to USA, 1880s–1900s.

Things for Politics’ Sake: Aesthetic Objects and Social Change (THINGSTIGATE)

TiMS – Turismens roll i mångkulturella samhällen

Transnationell utbildningsmobilitet i Asien - En tvärvetenskaplig studie av unga människors strategier och levnadsvillkor

Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien

Transnationella entreprenörer i den bosniska diasporan

Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerade män i Europeiska Unionen

Två aspekter av välfärdsdomäner bland äldre migranter

Två aspekter av välfärdsdomäner bland äldre migranter

Utbildning och integration av unga nyanlända på landsbygden

Utlokalisering av migrationskontroll

Ålderskontroversen 2015-2019 - En dokumentstudie om åldersteknologier i svensk asylrätt (avhandlingsprojekt)