Göteborgs universitet
Bild
expert pool

Expertpool

Syftet med CGMs expertpool är att möjliggöra bättre kommunikation och informationsspridning mellan forskare och externa aktörer (t.ex. journalister, myndigheter, civila samhället). Nedan hittar du kontaktuppgifter till ett urval av forskare vid Göteborgs universitet som forskar om frågor rörande migration och integration.

Arbetsmarknadsintegration

Andreas Diedrich
Universitetslektor
Företagsekonomiska institutionen
e-post: andreas.diedrich@gri.gu.se
telefon: 031-786 54 04; 0732-30 88 96
Nyckelord:
Organisational studies, Labour market integration of refugees and other immigrants

Denis Frank
Universitetslektor
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
e-post: denis.frank@socav.gu.se
telefon: 031-786 58 14
Nyckelord: Arbetsmarknadsintegration, Arbetskraftsmigration, Historisk sociologi, Invandringspolitik, Rekrytering

Maria Jose Zapata Campos
Universitetslektor
Företagsekonomiska Institutionen
e-post: mj.zapata@handels.gu.se
telefon: 031-786 15 55; 0766-18 15 55
Nyckelord:
Public-private collaboration, Organizing sustainability

Vedran Omanovic
Universitetslektor
Företagsekonomiska institutionen
e-post: vedran.omanovic@handels.gu.se
telefon: 031-786 54 17
Nyckelord: Mångfald i organisationer, Ojämlikheter i organisationer, Organisationsförändringar, Omstrukturering/omställning

Asyl

Charlotte Melander
Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete
e-post: charlotte.melander@socwork.gu.se
telefon: 031-786 63 84
Nyckelord: Socialt stöd, Omsorg och föräldraskap inom transnationella familjer, Ensamkommande barn

Kristina Wejstål
Doktorand
Juridiska institutionen
e-post: kristina.wejstal@law.gu.se
Nyckelord: Asyl, Mänskliga rättigheter, Internationell och europeisk migrationsrätt

Diskriminering

Adrian Groglopo
Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete
e-post: adrian.groglopo@socwork.gu.se
telefon: 031-786 18 85
Nyckelord: Rasism, Intersektionalitet, Postkolonialism,
Avkolonisering, Kolonial kapitalism, Strukturell diskriminering

Lena Sawyer
Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete
e-post: lena.sawyer@socwork.gu.se
telefon: 031-786 65 80
Nyckelord: Diaspora, Postkolonialism, Rasism, Institutionell diskriminering

Marie Demker
Professor
Statsvetenskapliga institutionen
e-post: marie.demker@gu.se
telefon: 031-786 12 42
Nyckelord: Rasism, Religion, Nationalism och Främlingsfientlighet

Utbildning

Anna Lyngfelt
Professor och Viceprefekt
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
e-post: anna.lyngfelt@gu.se
telefon: 031-786 22 48; 0727-11 00 82
Nyckelord: Narrativer, Flerspråkighet, Utbildning, Literacitet

Emma Gyllerfelt
Universitetsadjunkt
HDK-Valand – Högskolan för konst och design
e-post: emma.gyllerfelt@hdk.gu.se
Nyckelord: Slöjd, Nyanlända elever, Kartläggning, Interaktion, Multimodalitet

Girma Berhanu
Professor
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
e-post: girma.berhanu@ped.gu.se
telefon: 031-786 23 25
Nyckelord:
Ethnicity, Special education, Inclusive education, Participation of marginalized groups at tertiary education, Integration, Disability studies

Sylvana Sofkova Hashemi
Universitetslektor
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
e-post: sylvana.sofkova.hashemi@gu.se
telefon: 031-786 31 28; 0766-18 31 28
Nyckelord: Språkanvändning i social media, Mobilt lärande, Social semiotik, Tvärkulturell design för lärande

Tarja Häikiö Karlsson
Professor/Docent I Visuell Och Materiell Kultur
HDK-Valand – Högskolan för konst och design
e-post: tarja.haikio@hdk.gu.se
telefon: 031-786 48 79; 0707-35 95 47
Nyckelord: Interkulturalitet, Inkluderande arbetssätt, Deltagande, Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

EU:s migrationspolitik

Anja Karlsson Franck
Universitetslektor
Institutionen för globala studier
e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se
telefon: 031–786 1414; 0709101150

Andrea Spehar 
Universitetslektor och Föreståndare för Centrum för global migration (CGM)
Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier
e-post: 
andrea.spehar@pol.gu.se
telefon: 031–786 1192
Nyckelord: Politiska partier och migration, migrationspolitisk utveckling i Sverige

Global migration

Andrea Castro
Professor i spanska och Vicedekan
Institutionen för språk och litteraturer och Humanistiska fakulteten
e-post: andrea.castro@sprak.gu.se
telefon: 031-786 17 99; 0766-18 17 99
Nyckelord: Latinamerikansk litteratur, Nationsbyggnad, Migration, Exil, Subjektivitet

Camilla Orjuela
Professor
Institutionen för globala studier
e-post: camilla.orjuela@globalstudies.gu.se
telefon: 031-786 58 73
Nyckelord: Fredsbyggande, Migranters engagemang i hemlandets politik, Övergångsrättvisa, Efterkrigssamhällen, Transnationalism

Helena Lindholm
Professor
Institutionen för globala studier
e-post: helena.lindholm@gu.se
telefon: 0703-93 27 96
Nykelord: Diaspora, Identitet, Flyktningskap, Mellanöstern, Tillgang till hälsa

Karsten Paerregaard
Forskare
Institutionen för globala studier
e-post: karsten.paerregaard@globalstudies.gu.se
Nyckelord: Diaspora, Omhändertagande, Religion, Remittering, Entreprenörskap, Peru

Lisa Åkesson
Professor
Institutionen för globala studier
e-post: lisa.akesson@globalstudies.gu.se
telefon: 031-786 53 36
Nyckelord: Nord-syd migration, Återvändande, Remitteringar, Transnationalism, Globala familjer, Portugistalande Afrika

Sari Kouvo
Universitetslektor
Juridiska institutionen
e-post: sari.kouvo@law.gu.se
telefon: 031-786 34 81; 0766-18 34 81
Nyckelord: Internationell rätt, EU och utrikespolitik, Afghanistan

Hälsa

Elisabeth Lönnermark
Universitetslektor/överläkare
Institutionen för biomedicin
e-post: elisabet.lonnermark@infect.gu.se
telefon: 031-786 32 02; 0766-18 32 02

Jesper Löve
Universitetslektor
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
e-post: jesper.love@socmed.gu.se
telefon: 031-786 68 68; 0766-18 68 68
Nyckelord: Psykisk hälsa, Hälsolitteracitet, Barriärer till vård, Intervention

Lena Andersson
Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete
e-post: lena.andersson@socwork.gu.se
telefon: 031-786 57 75
Nyckelord: Papperslösa migranters hälsa

Identitet

Eva Zetterman
Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper
e-post: eva.zetterman@gu.se
telefon: 031-786 67 86
Nyckelord: Korsare/passerare av gränser (Mexico-USA), Marginalisering, Erfarenhet/er som Chicana/o, Kritiska vithetsstudier, Representationer av identitet

Michael Azar
Professor
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
e-post: michael.azar@lir.gu.se
telefon: 031-786 45 27
Nyckelord: Identitet, Identifikation, Globalisering, Historiska och libidinösa perspektiv, Mellanöstern

Mikela Lundahl Hero
Universitetslektor
Institutionen för globala studier
e-post: mikela.lundahl@globalstudies.gu.se
telefon: 031-786 26 97; 0709-36 01 19
Nyckelord:
Migration, Temporality, Belonging, Imagined communities, Refugees

Ove Sernhede
Seniorforskare
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
e-post: ove.sernhede@gu.se
telefon: 0766-18 10 19
Nyckelord: Mångkultur, Nya etnicitet, Segregation, Lärande, Ungdomskultur

Tetz Rooke
Professor
Institutionen för språk och litteraturer
e-post: tetz.rooke@sprak.gu.se
telefon: 031-786 40 67
Nyckelord: Arabisk migrationslitteratur, Arabiska språket i Sverige, Miljö och migration i Mellanöstern

Integration

Edgar Platen
Professor
Institutionen för språk och litteraturer
e-post: edgar.platen@sprak.gu.se
telefon: 031-786 45 96
Nyckelord: Migrationslitteratur, Transkulturalitet, Kulturell rasism, Värdegrund ("Leitkultur")

Gabriella Elgenius
Professor
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
e-post: gabriella.elgenius@gu.se
telefon: 031-786 37 69
Nyckelord: Diaspora mobilisering och civila samhället; arbetsmarknadintegration och andra former av social integration; Nationalism och etno-nationalism

Helena Lindholm
Professor
Institutionen för globala studier
e-post: helena.lindholm@gu.se
telefon: 0703-93 27 96
Nykelord: Diaspora, Identitet, Flyktningskap, Mellanöstern, Tillgang till hälsa

Jonas Landgren
Docent
Institutionen för tillämpad informationsteknologi
e-post: jonas.landgren@ait.gu.se
Nyckelord: Digitalisering, Migration, Digitaliserad migration, Organisering av hjälpinsatser, Informationsteknologi som möjliggörare och barriär vid migrationsprocesser

Simon Bauer
Doctorand
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
e-post: simon.bauer@gu.se
Nyckelord: Samhällsorientering för nyanlända, Civic Integration, Flerspråkighet, Kritisk diskursanalys, Diskursetnografi, Nationalism

Klimat och migration

Anders Burman
Universitetslektor
Institutionen för globala studier
e-post: anders.burman@globalstudies.gu.se
telefon: +46 31-786 59 19; +46 766-18 59 19
Nyckelord: Klimatförändringar och migration; Kopplingen mellan klimaträttvisa, social rättvisa och migration; Migration och politisk ekologi

Deliang Chen
August Röhss professur i naturgeografi

Institutionen för geovetenskaper 
e-post: deliang@gvc.gu.se
telefon: +46 31 786 4813
Nyckeord: Klimatförändring, den tredje polen, vattenresurs

Religion

Daniel Enstedt
Universitetslektor
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
e-post: daniel.enstedt@lir.gu.se
telefon: 031-786 20 91
Nyckelord: Religion, Migration, Diaspora, Makt, Religionsbeteendevetenskap

Göran Larsson
Professor
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
e-post: goran.larsson@lir.gu.se
telefon: 031-786 53 15
Nyckelord: Religion, Migration, Islam

Segregering

Björn Gustafsson
Professor emeritus
Institutionen för socialt arbete
e-post: bjorn.gustafsson@socwork.gu.se
Nyckelord: Invandring, Fattigdom, Inkomstfördelning

Johannes Lunneblad
Professor
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
e-post: johannes.lunneblad@ped.gu.se
telefon: 031-786 20 58
Nyckelord: Flyktningar, Migration, Barndom, Segregation, Förskola, Skola

Jonas Lindbäck
Universitetslektor
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
e-post: jonas.lindback@gu.se
telefon: 031-786 20 43
Nyckelord: Utbildning, Segregation i skola, Urban segregation, Territoriell stigmatisering, Andrafiering

Nils Hammarén
Universitetslektor och Studierektor
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
e-post: nils.hammaren@gu.se
telefon: 031-786 20 94
Nyckelord: Ungdomskultur, Genus, Mångkultur, Segregation, Identitetsprocesser

Svenska som andraspråk

Anna Winlund
Universitetslektor
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
e-post: anna.winlund@gu.se
telefon: 031-786 39 03
Nyckelord: Nyanlända elever, Svenska som andraspråk, Litteracitet, Andraspråksutveckling

Svensk migrationspolitik

Andrea Spehar 
Universitetslektor och Föreståndare för Centrum för global migration (CGM)
Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier
e-post: andrea.spehar@pol.gu.se
telefon: 031–786 1192
Nyckelord: Politiska partier och migration, migrationspolitisk utveckling i Sverige

Anja Karlsson Franck
Universitetslektor
Institutionen för globala studier
e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se
telefon: 031-786 14 14; 0709-10 11 50

Jesper Strömbäck
Professor
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
e-post: jesper.stromback@jmg.gu.se
telefon: 031-786 49 34
Nyckelord: Mediernas bevakning av invandring, Allmänhetens attityder till invandring, Mediernas påverkan på allmänhetens attityder till invandring, Hur invandring påverkar Sverige

Otto Swedrup
Doktorand
Juridiska institutionen
e-post: otto.swedrup@law.gu.se
Nyckelord: Offentlig rätt, Välfärdsrätt, Civilsamhälle, Sociala rättigheter, EU-migration

Hittar du inte experten du letar efter?

Kontakta vår forskningskoordinator som gärna hjälper dig att hitta någon som kan svara på dina frågor.

Alice Johansson
alice.johansson@gu.se