Göteborgs universitet
Bild
migrationsforskning
Länkstig

Migrationsforskning på Göteborgs Universitet

Här hittar du information om pågående forskningsprojekt som rör migration och integration ur olika aspekter.

En viktig uppgift för CGM är att skapa en plattform för migrationsforskning och underlätta tvärvetenskapliga samarbeten. Ett led i detta är att samla och synliggöra den forskning om migration som pågår vid Göteborgs universitet. Att samla information om migrationsforskning på ett ställe syftar även till att skapa möjligheter till dialog och samarbeten mellan forskare och beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå samt med aktörer i den privata och offentliga sektorn, liksom med det civila samhället och journalister. Därför kan du hitta kontaktuppgifter till forskare i vår expertpool, grupperade efter ämnesområden.

Aktuella forskningsprojekt om migration

Här finns ett urval av pågånde forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet som rör migration och integration. Sidan är under arbete och kommer att uppdateras med fler projekt inom kort. Klicka på respektive titel för mer information om varje projekt.