Göteborgs universitet
Bild
forskningskommunikation Workshop
Foto: Golsa Nouri Hosseini
Länkstig

Konferenser och Workshops

CGM syftar till att vara en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer i privat och offentlig sektor, liksom det civila samhället. För att skapa dessa mötesplatser arrangerar CGM seminarier, workshops och konferenser. Kommande konferenser annonseras på den här sidan och hittas i vårt kalendarium. Information om våra tidigare konferenser och workshops är också tillgånglig på den här sidan.

Tidigare konferenser och workshops

Vårterminen 2020

Workshop om forskningskommunikation

27 februari 2020

Nationell workshop, organiserad av Centrum för Global Migration (CGM) och Vetenskapsrådet.

Höstterminen 2019
 

Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies - OMICS

6-8 november 2019

Internationell konferens, organiserad av Centrum för Global Migration och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Video (2:05)
OMICS 2019 Movie

Vårterminen 2019

CGM i Almedalen

3 juli 2019, Visby, Gotland

Migration, kravpolitik och medborgarskap - Vad står det på spel?

CGM deltar i Almedalsveckan 2019 med ett seminarium om hur medborgarskapskrav påverkar integrationen. Vad säger forskningen om positiva och negativa konsekvenser av införandet av tester för medborgarskap?

IMISCOE PhD Summer School, Istanbul, Turkey

9-14 juni 2019

Studying Integration and Social Cohesion - Theory, Practice, Method and Ethics of Conduct

Organiserad av Centrum för Global Migration och The Association of Migration Research, GAR.

Nationalism, rasism och berättelsen om Sverige

23 maj 2019, 13:00 -16:00

Halvdagskonferens, Organiserad av Centrum för Global Migration och Forskningsrådet för interkulturell dialog, Västra Götalandsregionen.

Hearing on the UN Global Compact for Migration

May 16, 08:30 - 13:30

Organiserad av Centrum för Global Migration, Mistra Urban Futures och Göteborgs Stad.

Video (04:58)
Intervjuer med talarna
A global compact for migration

Gender and Education in a Local and Global Context – Turkish and Swedish Perspectives and Beyond

25-27 april

Workshop i Istanbul, Turkiet.

Organiserad av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Centrum för Global Migration vid Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Sabancı University, Turkiet

Gör ditt eget pass "Make Your Own Passport" på Vetenskapsfestivalen

2-7 april

CGM deltog i skolprogrammet och det öppna programmet i Nordstan med Tintin Wulias workshop performance "Make Your Own Passport". Närmare 400 personer deltog i workshopen.

Organiserades av Centrum för Global Migration i samarbete med Globala Tanter och Vetenskapsfestivalen.

Make Your Own Passport event at Nordstan 2019

Höstterminen 2018

International Migrants Day - Dialogues in Academia and Practice

18 december , 09:00 - 16:00

Seminariedag med fokus på inkludering/exkludering, integration och hälsa och välmående för migranter i Sverige.

 

Identitet hos ungdomar i förorter - att leva mellan två olika kulturer

29 November, 08:00 - 12:15

Konferensen riktar sig till anställda inom Göteborgs Stads Sociala Resursförvaltning som arbetar i områden klassificerade som utsatta men även personer som arbetar med relaterade frågor i andra förvaltningar, kommuner i Västra Götaland, hos Länsstyrelsen eller Västra Götalandsregionen.

Arrangeras av Centrum för Global Migration och Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning - Social Utveckling.

Make Your Own Passport på Göteborgs Designfestival 2018

27 oktober

Organiserades av Centrum för Global Migration i samarbete med Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och Göteborgs Designfestival.

Vårterminen 2018

Flerspråkighet och migration: utbildning/skola och språkpolitik

15 maj, 10:00 - 18:00

En tvärvetenskaplig heldags-workshop om flerspråkighet och migration med presentationer från forskare aktiva i fältet, både från Göteborgs universitet och från andra akademiska miljöer i Sverige liksom internationellt.

Arrangeras av Centrum för Global Migration.

Nätverket för Migration och urban utveckling - Vad kan vi lära av OECD:s rekommendationer?

2 maj, 10:00 - 16:00

Tillsammans med Mistra Urban Futures och Göteborgs Stad bjöd CGM in till ett nätverksmöte om migration och urban utveckling. Mötet var en uppföljning av en workshop som hölls i maj 2017 och diskuterade vilka lärdomar som kan dras utifrån OECD-rapporten "Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg"

Workshop om Religion, flerspråkighet och historia - Dåtida och nutida perspektiv på migration

12 april, 13:00 - 13 april, 15:00

I samband med workshopen anordnas även en publik paneldiskussion på Frölunda Kulturhus den 12 april 18:00 - 20:00.

Arrangeras av Centrum för Global Migration i samarbete med Frölunda kulturhus.

Forskningsplattform - Tema Migration och Hälsa: Migrationbakgrundens betydelse för att klara skolgången.

27 mars, 8:45 -15:00

Plattformen syftar till att samla forskare och praktiker i Västra Götaland kring området barn och ungas förutsättningar för hälsa och utbildning.

Arrangeras av Centrum för Global Migration och Västra Götalandsregionen.

Höstterminen 2017

Dialogworkshop om kunskapsluckor

29 november

Representanter från organisationer och myndigheter som arbetar med migrations-relaterade utmaningar i Göteborg diskuterade kunskapsbrister och forskningsbehov som de har identifierat i sitt dagliga arbete med deltagande forskare från Göteborgs Universitet. En uppföljning planeras för höstterminen 2018.

PARSE Conference: Workshop on transdisciplinary global migration topics

17 november

Centrum för Global Migration och konstnärs/praktik-baserade forskningsplattformen Parse samarrangerade temat Geographies of Exclusion.

Under en heldagsworkshop som fokuserade på interdisciplinära forskningsämnen som kan leda till gemensamma forskningsprojekt, nätverk eller publikationer diskuterades följande teman:

a) Privatisation and securitisation of migration;

b) Heritage, borders and conflicts;

c) Expressions, representations of migration in pedagogy, art, and media;

d) Self-organisation and nongovernmental organisation in relation to migration and artistic practices.

Från GU deltog forskare från Konstnärliga fakulteten (Akademin Valand, HDK), Naturvetenskapliga fakulteten (Institutionen för kulturvård), Samhällsvetenskapliga fakulteten (Institutionen för globala studier) och Utbildningsvetenskapliga fakulteten (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande) med presentationer.

Application Seminar – How to make Common Research Applications on Migration

4 oktober

Workshop: Untold experiences of vulnerable refugees

22-23 september

This workshop brought researchers, practitioners, community stakeholders and policy makers together in order to 1) develop an interdisciplinary discussion and knowledge exchange about the ’untold’, mainly ignored experiences of minority refugee populations; 2) form a highly needed international network among researchers working on these and similar topics; 3) establish dialogue channels between the scientific community, practitioners, community organizations and policy makers.

Samarrangerad med Uppsala Universitet, Världskulturmuseerna och Gilgamesh-projektet.