Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bakgrundsfärg
Länkstig

Associerade forskare

Svenska HRM-forskarnätverket vänder sig till dig som forskar inom HRM-relaterade områden. Nätverket är öppet för både disputerade forskare och doktorander. Forskarnätverket drivs av Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet.

A

Adolfsson, Petra, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Allard, Karin, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Alvehus, Johan, universitetslektor, Lunds universitet
Andersson, Thomas, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
Arman, Rebecka, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Asplund, Kajsa, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm
Avby, Gunilla, forskare och FoU chef, FoU Nordväst

B

Backman, Christel, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Berg Jansson, Anna, universitetslektor, Luleå tekniska högskola
Bergmo-Prvulovic, Ingela, universitetslektor, Stockholms universitet
Berlin Cecilia, docent, Chalmers tekniska högskola
Bernhard Oettel, Claudia, universitetslektor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
Bertelsen, Hanne, forskare, Kultur och samhälle, Malmö universitet
Bergström, Ola, professor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Berglund, Tomas, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Björk, Micael, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Bodin Danielsson, Christina, forskare, Kungliga Tekniska Högskolan
Bolander, Pernilla, universitetslektor, Handelshögskolan i Stockholm
Bolin, Maria, Doktorand i informatik, IT och förändringsledning, Tillämpad informationsteknologi
Bredin, Karin, universitetslektor, Företagsekonomi, Linköpings universitet
Brettmo, Alena, doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

C

Carle, Jan, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Corin, Linda, utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin

D

Dellve, Lotta, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

E

Egels Zandén, Niklas, professor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Elgenius, Gabriella, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Enberg, Cecilia, universitetslektor, Företagsekonomi, Linköpings universitet
Eriksson, Nomie, biträdande professor i företagsekonomi, Institutionen för handel och företagande, Högskolan i Skövde

F
Fasth, Jonas, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

G

Gillberg, Nanna, forskare vid Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet

H

Hamberg Lagerström, Katarina, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Hansen, Lars, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Hansson, Magnus, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Hansson, Johan, Seniorkonsult och forskningsledare, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Uppsala universitet
Hansson, Pär, universitetslektor, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Hedenus, Anna, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Hjalmarsson, Marie, universitetslektor, Högskolan i Borås
Hoppe, Magnus, universitetslektor, Företagsekonomi, Mälardalens högskola
Hugosson, Mårten, universitetslektor, Högskolan Dalarna 
Håkansson, Anita, universitetslektor, Högskolan Kristianstad
Håkansson, Kristina, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Hällstén, Freddy, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

I

Isidorsson, Tommy, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

J

Johansson, Jan, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
Jordan, Thomas, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Jönsson,  Sandra U, universitetslektor, Kultur och samhälle, Malmö universitet

K

Kalonaityte, Viktorija, universitetslektor, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Linnéuniversitetet
Kilhammar, Karin, universitetslektor, Linnéuniversitetet
Kjellberg, Anders, professor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Klimplová, Lenka, universitetslektor, Högskolan Dalarna

L

Larsson, Bengt, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Lavén, Fredrik, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Lindberg, Ola, universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Lindell, Eva, universitetslektor, Ekonomi Samhälle Teknik, Mälardalens högskola
Lindström, Jonas, universitetslektor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
Löfgren Martinsson, Maria, universitetslektor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Löfstrand, Pär, forskare, Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet

M

Muhonen, Tuija, professor, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet

N

Nakamura, Rickard, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Nilsson, Peter, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Norbäck, Maria, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

O

Omanovic, Vedran, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

P

Pemer, Frida, universitetslektor, Management and Organization Handelshögskolan i Stockholm
Peixoto, Anna, prefekt, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

R

Raviola, Elena, universitetslektor, HDK, Göteborgs universitet
Remneland Wikhamn, Björn, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Rolandsson, Bertil, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Romani, Laurence, universitetslektor, Handelshögskolan i Stockholm
Runsten, Philip, gästforskare, SSE Institute for Research, Handelshögskolan i Stockholm

S

Samuelsson Ulli, universitetslektor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping universitet
Schmidt, Lisa, doktorand, Skolan för teknik och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan
Seldén, Daniel, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Sjöstrand, Glenn, prefekt, universitetslektor, Institutionen för Samhällsstudier, Linnéuniversitetet
Stern, Charlotta, universitetslektor, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

T

Tengblad, Stefan, professor i HRM, Göteborgs universitet
Thilander, Per, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Ulfsdotter Eriksson, Ylva, universitetslektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

V

Vesterberg, Viktor, postdoktor, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier,  Linköpings universitet

W

Wallinder, Ylva, doktorand, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Wallo, Andreas, universitetslektor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Walter, Lars, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Weidenstedt, Linda, universitetslektor, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Werr, Andreas, prefekt, professor, Management and Organization, Handelshögskolan i Stockholm
Wikhamn, Wajda, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Wikström, Ewa, professor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet
Wong, Alexander, doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Y

Yakob, Ramsin, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Ö

Österlind, Marie-Louise, prodekan, universitetslektor, Högskolan Kristianstad

Anmäl dig till forskarnätverket

Det är kostnadsfritt att vara med i Svenska HRM-forskarnätverket.

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret.